НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192512

Назва:

Фізичне виховання (вдосконалення)*Анотація: Для студентів 2-го р. н. бакалаврських дисципліна "Фізичне виховання (вдосконалення*) є "Дисципліною вільного вибору студента" із загальним обсягом навчального часу 3 кредити, тижневе навантаження 2 год. на тиждень протягом одного семестру. Форма контролю-залік в кінці семестру. Студент сам може обирати у якому саме семестрі слухати дисципліну. Викладачі кафедри.