НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192548

Назва:

Одна з слов`янських мов( пол.,чеськ,хорв,болг)Анотація: У запропонованому курсі вивчаються елементи краєзнавства, основні риси слов'янських мов і періоди іхнього розвитку, особливості фонетики, орфоепії та орфографії. Значна увага приділяється засвоєнню лексики слов'янських мов, знанню лексичних тем, використанню творчих завдань, вивченню морфології та синтаксису слов'янських мов. У ході викладання основного курсу мови передбачено широке ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, історією країн та мови, особливостями культури народу. Для цього буде використано широкий спектр технічних засобів, відеофільми, аудіо матеріали. Викладання фонетичних та лексичних тем ведеться комплексно, забезпечується одночасна їх паралельність. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників мови, уривками творів класиків та сучасних представників літератури та періодикою. Під час викладання буде широко застосований порівняльно-історичний метод у зв'язку зі спорідненістю мов. Студенти ознайомляться і з загальними процесами, що відбувалися у слов'янських мовах. Також передбачено застосування типологічного методу у систематизації знань студентами інших слов'янських мов. Такий підхід має допомогти студентам легше засвоювати матеріал, структурувати його, допоможе студентам упорядкувати знання з польської, чеської, української, англійської та інших мов, що значно поліпшить розуміння студентами мови як такої та мовних явищ взагалі.