НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192731

Назва:

Стародавні цивілізації Сходу



Анотація: Історія культури цивілізацій Близького та Середнього Сходу від часу їхнього виникнення до доби синтезу давньосхідної духовної спадщини і досягнень античної цивілізації. Історія культур Давнього Єгипту та Месопотамії, давньоіудейська й зороастрійська релігії.