НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192765

Назва:

Турецька моваАнотація: Вивчення курсу передбачає комплексне вивчення дисципліни "Турецька мова": основ теоретичної граматики, історії мови, лексикографії та історії літератури та культури (спорадично), вступ до турецької мови, фонетика турецької мови, морфологія (іменники, прикметники, прислівники, займенники і т.д.) у турецькій мові, синтаксис та основи літературного аналізу тексту. У результаті вивчення зазначеного предмету студенти повинні знати та вміти аналізувати проблемні питання (правильно читати, писати, вимовляти, перекладати тощо) із застосуванням порівняльно-зіставного (cоmporatio) методу, також визначати особливості турецької.