НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192917

Назва:

Актуальні проблеми менеджменту та маркетингуАнотація: Мета і завдання навчальної дисципліни "Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу": озброєння студентів сумою знань з сучасної теорії менеджменту, особлива увага приділяється: визначенню суті основних категорій менеджменту, системі управління, еволюції теорії управління, процесу менеджменту в організаціях, основним категоріям менеджменту - принципам, функціям, методам управлінської роботи; навчити загальним принципам маркетингових досліджень ринку та правилам використання інструментарію, а також формування у студентів навичок та вмінь управлінської та маркетингової діяльності.