НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192923

Назва:

Основи праваАнотація: Наукові уявлення про систему національного права. Основи теорії держави і права, конституційні засади державності, права й обов’язки громадян України, основи галузей права України. Опанування цієї обов’язкової для студентів вищих навчальних закладів неюридичного профілю дисципліни творить умови для формування соціально активної особистості, усвідомлення своїх прав і обов’язків, що виникають у галузі конституційного, цивільного, сімейного, трудового права тощо.