НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193386

Назва:

Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах данихАнотація: Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Костюченко Т.

Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Зміст дисципліни: Під час курсу студенти отримують практичні навички щодо інструментів пошуку, збору, обробці та використанню інформації в українських та іноземних публічних державних реєстрах з метою виявлення корупційних діянь. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних. Форма підсумкового контролю: практичні завдання.

Форми та методи навчання: лекції, семінари,практичні заняття

Мова навчання: українська