НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193626

Назва:

Українське термінознавствоАнотація: Курс має на меті ознайомити студентів з історією термінознавства, засадами термінотворення, теперішнім станом і проблемами української наукової термінології. Курс починається з короткого історичного огляду, зокрема з аналізу наукового доробку Інституту Української Наукової Мови та його провідних працівників на чолі з видатним українським мовознавцем Оленою Курило. Розгляд лексикографічної спадщини ІУНМ та термінологічних бюлетенів 1932-35 рр. дає підґрунтя до докладного розгляду сучасних загальномовних явищ та їхнього впливу на термінотворення. Буде проаналізовано місце й роль термінології в структурі наукової мови та розглянуто співвідношення й взаємозв'язок термінології та номенклатури. Зокрема: синонімія та варіантність термінів; міжмовні та міжгалузеві омоніми; структура українських моделей термінотворення в порівнянні з іншими мовами; класифікація процесових понять; запозичування та адаптування чужомовної лексики та пов'язані з цим проблеми співвідношення та взаємовпливу національних і запозичених термінів. Окреме місце в термінознавстві належить проблемам термінологічного словникарства. Аналіз лексикографічних праць супроводжуватиме виклад протягом усього курсу.