НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193629

Назва:

ЕстетикаАнотація: 11 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із предметом естетики, основними естетичними концепціями та категоріями, специфікою мистецтва як форми творчості, феноменом культури як способу людської самореалізації.