НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193631

Назва:

Стилістика української мовиАнотація: Курс передбачає ознайомлення з основами стилістики і культури мовлення, класифікацією стилів української мови, їх диференціацією, характерними рисами кожного стилю. Завданням курсу є також практичне оволодіння студентами навиками стилістичного аналізу текстів, редагування. Курс містить орфоепічний та орфографічний практикуми.