НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193647

Назва:

Німецька класична філософіяАнотація: 8 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б.; 9 трим., 3 год./тиж., іспит, 1 зал.б. Нормативний курс, в якому реконструюється основний концептуальний зміст німецького класичного ідеалізму (І.Кант, Й.Фіхте, Ф.Шеллінґ, Г.Геґель), увиразнюється його місце в історико-філософському процесі, розкриваються закономірність переходу від суб'єктивно-ідеалістичної парадигми до об'єктивного ідеалізму в межах філософії свідомості, а також (через філософію Л.Фоєрбаха) тенденції трансформації класичної рефлексивної філософії трансцендентального ідеалізму в післягеґелівській філософії.