НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193648

Назва:

РиторикаАнотація: 8 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із класичним каноном риторичного знання як завершеної моделі мовленнєвої поведінки, що лежить в основі сучасних стратегій ефективної комунікації. В курсі представлені теоретичні підвалини риторики як традиційної складової європейської освіти, аналіз історичних типів риторичної вправності європейців від античності до сьогодення, дослідження риторичного потенціалу сучасних гуманітарних наук. Курс передбачає опанування практичними навичками ефективного мовлення і використання риторичних винаходів.