НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193652

Назва:

Філософія праваАнотація: 7 трим., 3 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Нормативний курс, мета якого - вивчення засадничих проблем теорії філософії права, основних типів праворозуміння та творів класиків світової філософсько-правової думки.