НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193653

Назва:

Філософія середніх віківАнотація: 5 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення студентами специфіки середньовічної європейської філософії, її ролі та місця в історії світової культури, ознайомлення із поглядами представників ранньохристиянської філософії, східної патристики, схоластики і християнської містики.