НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193665

Назва:

Філософія релігіїАнотація: 10 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є основні поняття, принципи та проблематика філософії релігії як елементу системи філософського знання і структурного компонента релігієзнавства; феномен релігії в епістемологічному й метафізичному аспектах; метафізичний, гносеологічний, праксеологічний аналіз акту віри; ідея Бога у світлі метафізики, в епістемологічному та праксеологічному вимірах; феномени священного і чудесного як об'єкти філософського аналізу. В межах курсу з'ясовуються особливості філософського аналізу релігії в західній та вітчизняній філософських традиціях.