НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193963

Назва:

Сучасна культура ЗаходуАнотація: Сучасна культурна ситуація на Заході. Універсали культурних самоописів. Етапи європейської культури XX ст. Модернізм. Символічна революція в культурі XIX ст. Тоталітарність, мова, влада. Міфологема «кризи культури». Домінуючі інтелектуальні моди після Другої світової війни. Контркультура. Постмодерна свідомість.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 28 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): старший викладач Івашина О.О.

Результати навчання: знання та розуміння генеалогії, історії та проблем сучасної культури Заходу;
вміння поєднувати сучасні теоретичні дискурси з конкретним історико-культурним
матеріалом сучасної культури Заходу.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна теорія культури, Культура Європи Нового часу.

Зміст дисципліни: історія сучасної культури Заходу з 19 до поч. 21 ст.ст. в поєднанні з найцікавішими теоретичними інтерпретаціями цієї історії та культури.


Рекомендована література: Джонсон П. Современность. В 2х тт. - М., 1995.
Хиллер Б. Стиль ХХ века. - М., 2004.
Слотердайк П. Критика цинічного розуму. - Київ, 2002.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, письмові роботи, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 % усне опитування). Підсумковий контроль (30 % іспит).

Мова навчання: українська