НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 194154

Назва:

Фізичне виховання (вдосконалення)*Анотація: Для студентів 1-го р. н. магістерських програм "Фізичне виховання (вдосконалення*) є "Дисципліною вільного вибору студента" із загальним обсягом навчального часу 3 кредити, тижневе навантаження 2 год. на тиждень протягом одного семестру. Форма контролю-залік в кінці семестру. Студент сам може обирати у якому саме семестрі слухати дисципліну. Викладачі кафедри.