НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195007

Назва:

Радикальна філософська думка: від Макіавеллі до ФукоТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: В межах курсу розглядаються головні філософські доктрини таких мислителів як Макіавеллі, Бруно, Спіноза, Г'юм, де Сад, Вольтер, Штірнер, Маркс, Ніцше, Фройд, Дельоз, Фуко. Спадок мислителів розглядається крізь призму феномену "інтелектуальна провокація".

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія. Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: В межах курсу розглядаються головні філософські доктрини таких мислителів як Макіавеллі, Бруно, Спіноза, Г'юм, де Сад, Вольтер, Штірнер, Маркс, Ніцше, Фройд, Дельоз, Фуко. Спадок мислителів розглядається крізь призму феномену "інтелектуальна провокація".


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська