НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195014

Назва:

Філософський традиціоналізм: ідеї, постаті, текстиТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.

Результати навчання: Курс передбачає знайомство з нонконформістським філософським напрямом, який виникає у 1920-х роках завдяки французькому мислителю Р. Ґенону.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Курс знайомить з працями відомих мислителів не тільки країн Європи, а й США, Росії та країн Азії. Представники традиціоналізму звертаються до архаїки та сучасності, Сходу і Заходу, традиційного й академічного знання, метафізики, релігійних і мистецьких практик, намагаючись знайти відповідь загрозливим викликам сучасного світу.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська