НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195041

Назва:

ПостмодернізмТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 6 год.; семінарські заняття - 44 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): старший викладач Івашина О.О.

Результати навчання: - вміння вирізняти та аналізувати в сучасній культурі явища та моменти, пов'язані з постмодерном та постмодернізмом;
- вміння відтворювати постмодерністський стиль мислення

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Постструктуралізм, НДС: екранні мистецтва та візуальна культура

Зміст дисципліни: аналіз виявів постмодернізму в основних царинах сучасної культури та гуманітарії; вивчення постмодерністського словника, дотичного до даних полів


Рекомендована література: Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. - М., 1996
Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. - М.: Издательство "Европа", 2007
Харт К. Постмодернизм. - М., 2006


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, письмові роботи, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль: 60% усне опитування, письмові роботи Підсумковий контроль: 40% іспит

Мова навчання: українська