НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195215

Назва:

Основи наукового дослідженняАнотація: курс є необхідною складовою частиною вивчення політології. Курс Основи наукового дослідження передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політології як то "влада", "політика", "держава", "політична ідеологія", "політична ідентичність", " форма правління", " політичні партії".

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доцент, к.н. Кисельов Сергій Олегович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" знати і розуміти основні теорії влади,
" знати походження держави, міжнародні відносини, політичну ідентичність, системну теорію,
" вміти розрізняти політичні режими,
" визначати політичні ідеології, визначати тип партійної та виборчої системи, визначати форму правління та її інституційну особливості.


Спосіб навчання: аудиторнеі самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія політичних вчень.

Зміст дисципліни: курс є необхідною складовою частиною вивчення політології. Курс Основи наукового дослідження передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної політології як то "влада", "політика", "держава", "політична ідеологія", "політична ідентичність", " форма правління", " політичні партії".


Рекомендована література: Томас Кун, Структура научных революций (Москва: 2003), Гл. ІІІ, VIII, XIII.
Карл Поппер, "Нормальная наука и опасности связаные с ней" в Структура научных революций (Москва: 2003), ст. 525 - 538.
Имре Лакатос, "История науки и ее рациональные реконструкции" в Структура научных революций (Москва: 2003), лише ст. 470 - 483.
Hendrik Spruyt, "The Origins, Development, and Possible Decline of the Modern State," Annual Review of Political Science, vol. 5, 2002, pp. 127 - 149.
Фрэнсис Фукуяма, Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке (Москва: 2007), ст. 12 - 34.
Francis Fukuyama, "The Imperative of State-Building," Journal of Democracy, vol. 15, No. 2, April 2004, pp. 17 - 31.
Anna Grzymala-Busse and Pauline Jones Luong, "Reconceptualizing the State: Lessons from Postcommunism," Politics and Society, vol. 30, No. 4, December 2002, pp. 529 - 554.
Philippe Schmitter and Terry Lynn Karl, "What democracy is… and is not," Journal of Democracy, vol. 2, No. 3, Summer 1991, pp. 75 - 88.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська