НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195222

Назва:

Сучасна політика держав Центрально-Східної ЄвропиАнотація: Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.і.н., проф. Кірсенко Михайло Володимирович

Результати навчання: У результаті вивчення курсу студент повинен:
- знати сучасні обриси держав регіону в їхній еволюції від мультинаціональних імперій до поліетнічних утворів і перспективу інтеграції до об'єднаної Європи.
- вміти визначити характерні особливості політичного розвитку держав регіону в добу ідеологічних конфронтацій та еволюції від авторитаризму і тоталітаризму до сучасної плюралістичної демократії в контексті світової глобалізації


Спосіб навчання: аудиторне, самостіне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія політичних вчень, Світова політична історія..

Зміст дисципліни: Аналіз внутрішньої та зовнішньої політики держав регіону в їхніх взаємовпливах і порівнянні з Україною як найбільшою нацією на цьому просторі.


Рекомендована література: Історія Центрально-Східної Європи. За ред. Л.Зашкільняка. Львів., 2001.
Та інші навчальні й наукові публікації.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %), Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська