НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195231

Назва:

Політика в пострадянських країнахАнотація: Політичні інститути країн даного регіону. Особливості політичного процесу: правила, гравці, взаємодія між ними. Актуальні політичні питання, способи їхнього вирішення. Перспективи розвитку політичних систем у регіоні в контексті світових процесів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Зміст дисципліни: Навчальний курс орієнтовано на студентів 2 року навчання спеціалізації "Європейські студії". Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань політики посткомуністичних країн, у тому числі тих, які увійшли до складу ЄС та отримали членство у НАТО. Увагу приділено особливостям розвитку політичних систем, поясненню відмінностей трансформаціних процесів чинниками історичного, політичного, економічного розвитку держав та соціокультурними особливостями. Оцінювання здійснюється за результатами роботи на семінарських заняттях та заліку.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Мова навчання: українська