НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195240

Назва:

Основи європейського та міжнародного праваАнотація: Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Михайлюк Г.О., канд. наук

Результати навчання: У результаті вивчення дисциплінистудент повинен:
> · аналізувати практикузастосування права ЄС судами ЄС та держав-членів, а також проводити аналізпервинних та вторинних актів права ЄС, конституцій та законодавства зарубіжнихкраїн;
> · виявляти спільні правовізасади при здійсненні діяльності інститутів ЄС та правової системи ЄС;
> · класифікувати актиправа ЄС відповідно до діючого законодавства ЄС;
> · визначати правові аспекти функціонування ЄС,розмежування компетенції ЄС та перспектив економічної інтеграції України доВнутрішнього ринку ЄС.

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Курс Основи європейського та міжнародного права складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до законодавства ЄС, історія європеи?ськоі? інтеграціі?, правове становище Європеи?ського Союзу як міжнародноі? організації; інститути Європеи?ського Союзу, роль Суду Європеи?ського Союзу у тлумаченні права Європеи?ського Союзу; правовий режим в ЄС; розмежування компетенцій між Європейським Співтовариством та його державами-членами; відносини ЄС з Україною.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, сам. робота

Мова навчання: українська, англійська