НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195241

Назва:

Міжнародні відносини у Східній АзіїАнотація: Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 3

Кількість кредитів: 5

Форма контролю: залік

Викладач(і): cт. викладач О. К. Микал, к.і.н., доктор філософії

Результати навчання: Протягом усього курсу значну увагу приділяється застосуванню теорій міжнародних відносин. Таке поєднання емпіричних й теоретичних знань має сприяти розвитку професійних навичок майбутніх політологів, а саме підвищенню аналізу та ефективності вироблення політичних рішень.
Цей курс дозволить слухачам поглибити свої знання щодо відносин між країнами Східної Азії та допоможе самостійно оцінювати суть, закономірності й тенденції розвитку країн Східної Азії, а також роль цього регіону в системі міжнародних відносин.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Зміст дисципліни: Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами знанням про країни Східної Азії, сучасні процеси, що відбуваються в регіоні. Завданням курсу також є розгляд Східної Азії в системі сучасних міжнародних відносин. У цьому курсі Східна Азія включає: КНР, Японію, Республіку Корея, КНДР. У сучасних умовах країни Східної Азії демонструють найбільш динамічні зміни у безпековому та економічному просторах. На тлі ініціатив регіонального співробітництва, реалізація яких гальмується невирішеними питаннями минулого, також виникають і нові джерела конфліктів. Зростання Китаю, "нормалізація" Японії, питання денуклеаризації Північної Кроеї - ці та інші питання додають як можливості, так і представляють виклики миру та стабільності в регіоні. Враховуючи такі динамічні зміни цей курс спрямований на розуміння змін в політичних, безпекових та економічних відносинах між країнами регіону. На додаток до регіональної складової розглядатимуться відносини країн регіону з США, Росією та Європейським Союзом.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Мова навчання: українська