НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195247

Назва:

НДС "Вступ до наукових студій"Анотація: Зміст курсу полягає у тому, щоб студенти ознайомились з вимогами МОНУ до наукових статей, могли самостійно опрацювати необхідний матеріал, провести дослідження, описати його згідно з правилами, прийнятими в Україні та успішно публічно захистити результат своєї роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): доц., к.н. Кисельов С.О.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- застосовувати отримані знання для написання наукової статті за стандартами МОНУ,
- структурувати текст, виділяти в ньому основну ідею,
- робити висновки, які відповідають змісту написаного тексту,
- визначати проблему в досліджувальному явищі,
- визначити мету наукової роботи.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія політичних вчень, публічні політики ЄС.

Зміст дисципліни: Зміст курсу полягає у тому, щоб студенти ознайомились з вимогами МОНУ до наукових статей, могли самостійно опрацювати необхідний матеріал, провести дослідження, описати його згідно з правилами, прийнятими в Україні та успішно публічно захистити результат своєї роботи.


Рекомендована література: Наука та наукознавство - К., 1993.
Петрушенко В.Л. Межі знання і знання меж/В.Л. Петрушенко//Людина і політика.-2003.-№1
Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень.-К.,2003.
Шейко В.М., Кушнаренко П.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності//К., 2002.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Написання наукової статті (теза)

Мова навчання: українська