НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195248

Назва:

Практика навчальнаАнотація: Зміст і загальні принципи науково-дослідної роботи, специфіка дослідницької діяльності в Україні; структура дослідження; критерії оцінки якості дослідження.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 3,4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, докт. наук Гнатюк Микола Миколайович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати базові принципи науково-дослідної роботи;
- знати логіку і технологію організації дослідницької діяльності;
- знати сучасні вимоги до оформлення дослідницьких робіт;
- вміти розробляти стратегію, структуру дослідницької роботи.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: політична історія європейської інтеграції.

Зміст дисципліни: Зміст і загальні принципи науково-дослідної роботи, специфіка дослідницької діяльності в Україні; структура дослідження; критерії оцінки якості дослідження.


Рекомендована література: Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних і курсових робіт зі спеціальності "Політологія"
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - К, 2004


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) презентація дослідницьких проектів (30 % ), форма контролю - залік.

Мова навчання: українська