НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195262

Назва:

Соціальний конструктивізмАнотація: типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доц. Гомза І.А.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" застосовувати феноменологічні підходи до вивчення політичних феноменів,
" здійснювати концептуальний морфологічний аналіз політичних ідеологій,
" встановлювати роль обставин другого порядку у формуванні знання,
" визначати елементи конструювання української національної ідентичності,
" визначати особливості фреймінгу та лейбелізація в політичному процесі.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія політичних вчень, культурологія.

Зміст дисципліни: типи партійних систем у країнах ЄС, роль окремих політичних партій у політичному процесі, співпраця партій на міжнародному рівні, представництво політичних партій у Європарламенті, структура та функції Європарламенту


Рекомендована література: Memory and political change / Ed. by ALEIDA ASSMANN. - Houndmills: Palgrave Macmillan, 2012. - Р. 34-72;
EDY, JILL. Troubled pasts: news and collective memory of social unrest. - Philadelphia: Temple University, 2006. - Р. 160-191
Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. by ASTRID ERLL. - Berlin: Walter de Gruyter, 2008.
ROUDOMETOF, VICTOR. " Collective memory and cultural politics" // Journal of Political & Military Sociology. - 2007. - № 35. - Р. 1-44
Perpetrators, accomplices and victims in twentieth-century politics: reckoning with the past / Ed. by STANLEY PAYNE. - London: Routledge, 2009.
Disturbing remains: memory, history, and crisis in the twentieth century / Ed. by MICHAEL ROTH. - Los Angeles, Calif. : The Getty Research Institute, 2001.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - іспит

Мова навчання: українська