НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195276

Назва:

Німецька мова (інтенсивний курс)Анотація: німецька академічна мова

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст.викл. Сімон Шарм

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- вміти опрацьовувати навчальний матеріал, що викладається на програмі, німецькою мовою, тобто сприймати лекції, брати участь у дискусіях німецькою мовою, виконувати домашні роботи німецькою;
- бути готовим до складання тесту TestDaF, який є вимогою для отримання стипендії для навчання у Німеччині відповідно до вимог Німецької служби академічних обмінів.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: попереднє володіння німецькою мовою на рівні В1.

Зміст дисципліни: німецька академічна мова


Рекомендована література: складається з комбінованої рекомендованої літератури, залежно від викладача, за одним підручником курс не викладається.

Форми та методи навчання: практичні заняття з мовними вправами, самостійна робота над розвитком індивідуального словникового запасу німецької мови

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) усне опитування, виконання домашніх письмових робіт, активна участь у практичних заняттях. Підсумковий контроль (40 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: виключно німецька