НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195278

Назва:

Німецька державна політика (економіка і право)Анотація: система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Андре Хертель

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- розумітися на основах формування, вироблення та загальних принципах втілення державної політики в Німеччині в розрізі економічних та правових аспектів відповідних процесів;
- орієнтуватися в основних механізмах демократичного вироблення політики в Німеччині, особливо на федеральному рівні.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: володіння німецькою мовою на рівні В1. .

Зміст дисципліни: система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Рекомендована література: Eckhard Jesse: Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, in: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 227, 2000
Manfred G. Schmidt: Das politische System Deutschlands. M?nchen: C. H. Beck, 2007
Suzanne S. Sch?ttemeyer: Der Deutsche Bundestag und seine Akteure, in: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 295, 2007
Gunlicks, Arthur B.: The L?nder and German federalism (Issues in German Politics) (Taschenbuch). 2003.


Форми та методи навчання: лекції, семінари, доповіді; курс викладається німецьким запрошеним викладачем із використанням педагогічних підходів, притаманних німецькій академічній традиції, з особливим наголосом на ґрунтовність підготовки до занять, що передбачає опрацювання науково

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) усне опитування, виконання домашніх письмових робіт, активна участь у практичних заняттях. Підсумковий контроль (40 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: виключно німецька