НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195279

Назва:

Сучасна зовнішня політика ФРНАнотація: система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Андре Хертель

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- understand the political process underlying the foreign policy making in the Federal Republic of Germany with particular emphasis on its historical and comparative aspects;
- gain knowledge of how different political actors shape the foreign policy agenda of Germany;
- be able to analyze the costs and benefits of different foreign policy agendas pursued by Germany within the EU.
- have a good understanding of how Germany's official position influences the recent development in relations of the EU towards its Eastern neighbors and particularly Ukraine.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: володіння німецькою мовою на рівні В1. .

Зміст дисципліни: система розподілу влади у Німеччині в плані економічних повноважень суб'єктів політичного процесу, основи законодавчого регулювання демократичних процесів вироблення політики, традиції та основи німецького федералізму та парламентаризму.


Рекомендована література: Gunther Hellmann: Deutsche Au?enpolitik. Eine Einf?hrung. 2006
Web-resources of German Ministry of Foreign Affairs and its publications and analytics;
Stephan Bierling: Die Au?enpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen. M?nchen 2005
Das Grundgesetz. Berlin: Bundeszentrale f?r politische Bildung, 2006
Wallace, Helen/Wallace, William/Pollack, Mark (Hg.) (2005): Policy-Making in the European Union, Oxford: Oxford University Press, 5. ed..
Lars Colschen: Deutsche Au?enpolitik. Wilhelm Fink, Paderborn 2010


Форми та методи навчання: лекції, семінари, доповіді; курс викладається німецьким запрошеним викладачем із використанням педагогічних підходів, притаманних німецькій академічній традиції, з особливим наголосом на ґрунтовність підготовки до занять, що передбачає опрацювання науково

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) усне опитування, виконання домашніх письмових робіт, активна участь у практичних заняттях. Підсумковий контроль (40 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: виключно німецька.