НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195280

Назва:

Політична система та зовнішня політика Європейського СоюзуАнотація: actors and structures of the EU; history of how the European Foreign policy developed over time, its institutional and legal bases, the complexity of policy making within the EU.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Андре Хертель

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- have solid knowledge of the main aspects of the post-war pre-history and and the actual history of the emergence and development of the European Union from 1945 until 2009 with a special focus on the foreign policy making of this institution.
- understand the political origins, concepts, aims, course and consequences of European integration, focusing on the formation and relevance of the crucial treaties, agreements, ruptures, and institutions within that process.
- be able to critically analyse the recent history of EU behaviour towards its "Eastern neighbours" and particularly to the Eastern Partnership program and its meaning, for Ukraine.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: володіння німецькою мовою на рівні В1. .

Зміст дисципліни: actors and structures of the EU; history of how the European Foreign policy developed over time, its institutional and legal bases, the complexity of policy making within the EU.


Рекомендована література: Martin J. Dedman, The Origins and Development of the European Union 1945-2008: A History of European Integration (London: Routledge, 2010).
Richard McAllister, From EC to EU: A Historical and Political Survey (London: Routledge, 2007)
Richard McAllister, From EC to EU: A Historical and Political Survey (London: Routledge, 2007)
Nicu Popescu and Andrew Wilson, The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood (London: ECFR, 2009).


Форми та методи навчання: лекції, семінари, доповіді; курс викладається німецьким запрошеним викладачем із використанням педагогічних підходів, притаманних німецькій академічній традиції, з особливим наголосом на ґрунтовність підготовки до занять, що передбачає опрацювання науково

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) усне опитування, виконання домашніх письмових робіт, активна участь у практичних заняттях. Підсумковий контроль (40 % контрольні завдання)., форма контролю - іспит.

Мова навчання: виключно німецька.