НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195281

Назва:

Національна безпека України: європейський контекстАнотація: Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент, к.н. Гриценко Анатолій Степанович

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія політичних вчень.

Зміст дисципліни: Зовнішні фактори в системі забезпечення національної безпеки України, національна безпека України на етапі впровадження радикальних реформ, воєнна безпека і Воєнна організація України, національна безпека України в умовах воєнної агресії, загрози національній безпеці України, роль середнього класу і громадянського суспільства у зміцненні національної безпеки України, актуальні загрози національній безпеці України, способи їх попередження та локалізації, система забезпечення національної безпеки України, РНБО як ключова структура в системі забезпечення національної безпеки України, система оцінки та планування розвитку сил і засобів забезпечення національної безпеки України.


Рекомендована література: Закон про основи національної безпеки України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-
Закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
Коаліційна Угода. http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf
Гриценко А. Точка невозврата: вступление в Таможенный союз не принесет Украине ничего, кроме потери независимости. http://forbes.ua/magazine/forbes/1332472-tochka-nevozvrata
Анатолий Гриценко: "Руководители страны должны смотреть в окно и видеть мир". http://gazeta.zn.ua/POLITICS/anatoliy_gritsenko_rukovoditeli_strany_dolzhny_smotret_v_okno_i_videt_mir.html
Анатолий Гриценко: "Большей угрозы, чем мы сами, для Украины не существует". http://gazeta.zn.ua/POLITICS/anatoliy_gritsenko_bolshey_ugrozy,_chem_my_sami,_dlya_ukrainy_ne_suschestvuet.html
Мельник О. Україна у структурі регіональної і глобальної безпеки. http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD103_ukr_2.pdf
Сунгуровський М. Іспит на нейтралітет. http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD103_ukr_3.pdf


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмових робіт

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, письмові роботи, підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська