НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195289

Назва:

Політичні традиції та цінності країн Східної АзіїАнотація: Метою курсу є комплексне вивчення історії та політичних традицій країн Східної Азії. Курс спрямований на виявлення тенденцій подальшого розвитку країн Східної Азії. У даному курсі Східна Азія включає Китай, Тайвань, Японію, Республіку Корея та КНДР. В економічному вимірі Східна Азія є важливим рушієм світових процесів. Донедавна Японія була економікою номер два у світі. Зараз це місце належить Китаю. Економіка Республіки Корея також є важливим елементом світової фінансово-економічної системи. До того ж проблеми на Корейському півострові, територіальні конфлікти, гостра конфронтація у трактуванні історичних подій актуалізують регіон Східної Азії у політичному та безпековому вимірах системи міжнародних відносин.

Тип дисципліни: вільного вибору

Рік навчання: 2017-2018

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): cт. викладач О. К. Микал, к.і.н., доктор філософії

Результати навчання: Очікується, що по закінченню даного курсу слухачі навчаться розуміти та відповідним чином оцінювати суть політичних процесів в даних країнах, а також визначати пріоритетні напрями й оптимальні форми співробітництва України з цими країнами.

Спосіб навчання: самостійне

Зміст дисципліни: Метою курсу є комплексне вивчення історії та політичних традицій країн Східної Азії. Курс спрямований на виявлення тенденцій подальшого розвитку країн Східної Азії. У даному курсі Східна Азія включає Китай, Тайвань, Японію, Республіку Корея та КНДР. В економічному вимірі Східна Азія є важливим рушієм світових процесів. Донедавна Японія була економікою номер два у світі. Зараз це місце належить Китаю. Економіка Республіки Корея також є важливим елементом світової фінансово-економічної системи. До того ж проблеми на Корейському півострові, територіальні конфлікти, гостра конфронтація у трактуванні історичних подій актуалізують регіон Східної Азії у політичному та безпековому вимірах системи міжнародних відносин.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостіна робота

Мова навчання: українська