НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 195290

Назва:

Економічна політика європейських країнАнотація: Як питання національної безпеки впливає на прийняття економічних, політичних та інших рішень в європейських країнах та чому, незважаючи на географічні переваги, деякі країни все ще потерпають від "ресурсного прокляття"? Яким чином культура, екологія та технології впливають на нерівність між країнами? Яке значення має енергетична, екологічна. харчова та кібербезпека в формуванні національної та міжнародної політики? Яке місце альтернативної енергетики та сталого розвитку в політиці європейських країн? Як відстоювати інтереси країни на міжнародному рівні і чому державний брендинг - запорука підвищення інвестиційного клімату країни? Якою повинна бути соціальна і міграційна політика країни? Спираючись на основи економічної теорії та економічної політики, в рамках курсу студенти зможуть знайти відповіді на вищезазначені питання; отримають інструментарій для оцінки ефективності прийняття політичних рішень на прикладі європейських країн; навчаться застосовувати комплексний підхід для формування політики тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викл. канд. наук Мелих О.В.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
Розуміти основи економічної політики. Вміти застосовувати комплексний підхід до розуміння проблем національного і міждержавного рівня та знаходити шляхи їх вирішення.
Розуміти взаємозв'язок між соціумом, політикою, екологією та економікою та будувати сценарії вирішення економічних та політичних питань, беручи до уваги фактор сталого розвитку.
Мета курсу - надати інструментарій студентам-політологам для формування їх як політичних експертів з глибоким розумінням зв'язків між економічними, політичними, соціальними та екологічними аспектами життя.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базові знання основ економічної теорії, політології, соціології.

Зміст дисципліни: Як питання національної безпеки впливає на прийняття економічних, політичних та інших рішень в європейських країнах та чому, незважаючи на географічні переваги, деякі країни все ще потерпають від "ресурсного прокляття"? Яким чином культура, екологія та технології впливають на нерівність між країнами? Яке значення має енергетична, екологічна. харчова та кібербезпека в формуванні національної та міжнародної політики? Яке місце альтернативної енергетики та сталого розвитку в політиці європейських країн? Як відстоювати інтереси країни на міжнародному рівні і чому державний брендинг - запорука підвищення інвестиційного клімату країни? Якою повинна бути соціальна і міграційна політика країни? Спираючись на основи економічної теорії та економічної політики, в рамках курсу студенти зможуть знайти відповіді на вищезазначені питання; отримають інструментарій для оцінки ефективності прийняття політичних рішень на прикладі європейських країн; навчаться застосовувати комплексний підхід для формування політики тощо.


Рекомендована література: " Будаговська C. Мікроекономіка і макроекономіка, 2007
" Манків Г. Макроекономіка
" Краснікова Л.І., Лукяненко І.Г. Практикум з мікроекономіки: тести, проблемні ситуації, вправи : навчальний посібник,
" Why Nation Branding is Important;
" Creative Industries and Culture-based Economy;
" Have a look at Destination branding. Part 3 Destination branding in practice (p.156-298)
" Daniel Yergin Ensuring Energy Security
" What is environmental security
" Angus Stewart Deaton, Nobel price winner (economics, 2015) Aid and Politics
" Ukrainian Hackers
" Environmental Certification and CSR for Companies' Sustainable Performance in Developing Countries
" британський землетрус. чи призведе brexit до розвалу євросоюзу і як це вплине на україну
" What does Brexit mean for the EU's Security and Defence Policy? The Association Agreement with the EU: 2 Years On (Opinion Poll)
" Про що говорить зростання ВВП
" GDP a poor measure of progress, say Davos economists
" What do people mean when they say they're happy? It depends where you live
" Don't let the Nobel prize fool you. Economics is not a science
" Difference between micro and macro economics?


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Робота - 60 балів; Тест - 15 балів; Контрольні роботи 4шт по 5 балів - 20 балів. Всього: 100

Мова навчання: англійська.