НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 196665

Назва:

Сучасна філософія свідомостіАнотація: Метою курсу є здійснення огляду й аналізу основних тенденцій розвитку сучасної філософії свідомості (Philosophy of Mind). Основними питаннями курсу є: дослідження структур інтелекту як природно-соціального симбіозу; з'ясування значення натуралізації епістемології для подолання проблем класичної метафізики самосвідомості; обґрунтування нормативності в людському мисленні та діяльності; адекватність словника філософії свідомості для розуміння єдності людської думки та діяння; аналіз ментальних експериментів ("зомбі", "анти-зомбі", "китайська кімната"), що висвітлюють сутність соціального виміру ментального. Міждисциплінарні зв'язки курсу окреслюють співвідношення епістемології та когнітивних наук, теорії штучного інтелекту та теорій самосвідомості, філософії психології та логіко-семантичного аналізу, етики та соціальної філософії.