Повідомлення

Перелік програм що пропонує заклад

Освітній ступінь - бакалавр

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія (українська мова та література)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)

 

Факультет економічних наук
051 Економіка 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

 

Факультет інформатики
113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп'ютерні науки 

 

 

Факультет правничих наук
081 Право 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій
052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

231 Соціальна робота

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Департамент післядипломної освіти «Києво-Могилянська бізнес-школа»
073 Менеджмент

 

Освітній ступінь - магістр

 

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітня програма:    

     Археологія     

     Історія

033 Філософія

034 Культурологія

 

 

 

035.01 Філологія (українська мова та література)

Освітня програма:

     Теорія, історія літератури та компаративістика

     Теорія, історія мови та компаративістика

 

Факультет економічних наук
051 Економіка 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

 

 

Факультет інформатики
113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп'ютерні науки 

124 Системний аналіз 

 

 

 Факультет правничих наук

081 Право

238 Публічне управління та адміністрування

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітня програма:

     Молекулярна біологія

    Лабораторна діагностика біологічних систем

101 Екологія 

Освітня програма:

     Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

Освітня програма:

     Фізика (Теоретична фізика)

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій
052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

Освітня програма:

      Журналістика

      Зв'язки з громадськістю

073 Менеджмент 

231 Соціальна робота

  

Перелік сертифікатних програм 

Освітній ступінь - бакалавр
Соціальна психологія та конфліктологія

 1. Психологія особистого розвитку
 2. Релігієзнавство
 3. Міжнародний захист прав людини
 4. Перекладознавство
 5. Історія дипломатії
 6. Міждисциплінарна сертифікатна програма з Юдаїки
 7. Теорія і методика зв’язків з громадськістю (Public Relations)
 8. Медіація та управління конфліктами
 9. Друга іноземна мова
 10. Освітній ступінь- магістр
  Аналіз публічної політики

 11. Практична психологія
 12. Проблеми європейського права
 13. Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public Relations)