Повідомлення

Faculty of Sciences

Навчальний план

6.040101 «Хімія»

І р.н. 60 кредитів

Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Безпека життєдіяльності

1,0

2.

Англійська мова - 1

2,0

3.

Українська мова

1,5

4.

Вища математика -1

3,5

5.

Загальна  та неорганічна хімія

6,0

6.

Основи загальної екології

0

7.

Практикум з загальної фізики

1,0

8.

Загальна фізика

4,0

9.

Фізичне виховання

0

Вибіркові навчальні дисципліни:

10.

Застосування принципів Болонського процесу

2,0

 

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова – 1

3,0

2.

Основи загальної екології

3,0

3.

Практикум з загальної фізики

1,0

4.

Загальна фізика

4,0

5.

Вища математика - 2

3,5

6.

Загальна та неорганічна хімія

0

7.

Вступ до  загальної біології

0

8.

Фізичне виховання

0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1,

Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)

1.5

2,

Основи охорони праці

1,0

3,

Вступ до  загальної біології

6,0

4,

Загальна та неорганічна хімія

7,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

5.

Основи права

3,0

6.

Управління волонтерською діяльністю

2,0

7.

Основи психології та педагогіки

2,0

ІІ р.н. 60 кредитів

Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

2.

Аналітична хімія

5,0

3.

Органічна хімія

5,0

4.

Фізичне виховання

0

5.

Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

6.

Етика

2,0

7.

Психологія соціального впливу та успіху

2,5

8.

Соціальні інституції суспільства

3,0

9.

Анатомія та фізіологія людини

3,0

10.

Біологічні технології сучасності

2,0

11.

Концепції та парадигми сучасного природознавства

3,0

12.

Сучасна фізична картина світу

3,0

13.

Координаційна хімія

4,0

 

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

2.

Органічна хімія

0

3.

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

2,0

4.

Аналітична хімія

5,0

5.

Статистична обробка експерименту в хімії

2,0

6.

Фізичне виховання

0

Вибіркові навчальні дисципліни:

7.

Естетика

2,0

8.

Культурологія

3,0

9,

Вступ до політичної науки

3,0

10.

Релігієзнавство

2,0

11.

Сучасна фізична картина світу

3,5

12.

Біологія індивідуального розвитку людини

2,0

13.

Еволюція Землі та живих систем

3,0

14.

Історія Часу та Всесвіту: елементи сучасної космогонії та космології

3,0

15.

Координаційна хімія

4,5

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова -1(за професійним спрямуванням)

2,5

2.

Органічна хімія

7,0

3.

Історія української культури

2,0

4.

Практика навчальна польова (екохімічна)

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

5.

Антропологія

2,0

6.

Генетично-модифіковані організми

2,0

7.

Термодинамічне моделювання процесів в хімії

2,5

8.

Основи інформаційного суспільства

1,0

9.

Техніка ділових презентацій

1,0

ІІІ р.н. 60 кредитів

Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Фізична хімія

5,0

2.

Практика науково-дослідницька

2,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

3,

Основи підприємництва та бізнес планування

3,5

4,

Стародавні цивілізації Сходу

2,0

5,

Структура суспільства та її еволюція

3,0

6,

Екологія міських систем

2,5

7,

Історія природознавства

3,0

8,

Основи неорганічного синтезу

4,5

9,

Англійська мова - 2

3,0

10,

Друга іноземна мова - 1

4,0

11.

Всесвітня історія

3,0

12.

Практикум («Базові навички спілкування - 1»)

3,0

13.

Фізичне виховання (вдосконалення)

0

 

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Філософія

3.0

2.

Історія України

3.0

3.

Фізична хімія

0

4.

Колоїдна хімія

3.0

5.

Практика науково-дослідницька

2,5

 

Вибіркові навчальні дисципліни:

 

6.

Історія кіно

2.0

7.

Основи сімейного права

2.0

8.

Політологія державного управління

5.0

9.

Право та суспільство

3.0

10.

Прогнозування економічних криз

3,5

11.

Психологія інтелекту

2,5

12.

Економіка природокористування

3,0

13.

Заповідна справа

3,0

14.

Методи виділення і дослідження органічних сполук

2,5

15.

Англійська мова - 2

3,0

16.

Друга іноземна мова - 1

4,0

17.

Фізичне виховання (вдосконалення)

0

18.

Всесвітня історія

3,0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Фізична хімія

7,0

2.

Колоїдна хімія

1,5

3.

Курсова робота

1,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

4,

Методи виділення і дослідження органічних сполук

2,0

5,

Основи економічної теорії

3,0

6,

Друга іноземна мова - 1

3,0

7,

Фізичне виховання (вдосконалення)

0

8,

Основи права

3,0

9.

Інформаційні технології проектного менеджменту

1,0

10.

Основи інтернет-бізнесу

1,0

ІV р.н. 60 кредитів

Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Загальна хімічна технологія

3,0

2.

Квантова хімія

2,0

3.

Кристалохімія

2,0

4.

Фізичні методи дослідження в хімії

4,5

5.

Хімія біологічних процесів

2,0

6.

Хімія високомолекулярних сполук

4,0

7.

Хімія твердого тіла

2,5

8.

Політологія

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

9.

Влада і політика: західноєвропейські  підходи

3,0

10.

Основи соціології

3,0

11.

Управління природоохоронницькою діяльністю

3,0

12.

Екотехнологія

4,5

13.

Електрохімічні методи дослідження в хімії

2,0

14.

Методи очистки і аналізу синтетичних полімерів

2,0

15.

Друга іноземна мова - 2

4,5

16.

Фізичне виховання (вдосконалення)

0

 

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Загальна хімічна технологія

3,5

2.

Квантова хімія

2,5

3.

Кристалохімія

2,5

4.

Фізичні методи дослідження в хімії

4,5

5.

Хімія біологічних процесів

2,5

6.

Хімія твердого тіла

3,0

7.

Фізична хімія полімерів

7,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

 

8.

Друга іноземна мова - 2

4,5

9.

Електрохімічні методи дослідження в хімії

2,5

10.

Інтенсивний курс англійської мови

3,0

11.

Екотехнологія

4,5

12.

Методи очистки і аналізу синтетичних полімерів

2,5

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Кваліфікаційна робота

7,5