Повідомлення

Faculty of Economics

Навчальний план

6.030501  «Економічна теорія»

І р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова-1

2,0

2.

Вища математика

3,0

3.

Економічна історія

2,5

4.

Інформатика-1 (Економічна інформатика)

3,5

5.

Політична економія для економістів

3,0

6.

Історія економічних вчень

5,0

7.

Безпека життєдіяльності

1,0

8.

Українська мова

1,5

9.

Фізичне виховання

0

Вибіркові навчальні дисципліни:

 

Застосування принципів Болонського процесу

2,0

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова-1

3,0

2.

Історія України

3,0

6.

Філософія

3,0

4.

Вища математика

3,0

5.

Екологія

2,0

6.

Регіональна економіка

2,0

7.

Економічна теорія підприємництва (аналіз ринкової поведінки)

5,0

8.

Фізичне виховання

0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Регіональна економіка

2,0

2.

Теорія ймовірності і математична статистика

3,0

3.

Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)

1,5

ІІ р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

2.

Дослідження операцій в економіці (Економіко-математичне моделювання)

3,0

3.

Макроекономіка

5,0

4.

Статистика

5,0

5.

Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)

2,0

6.

Теорія економічних циклів та антикризової політиків

5,0

7.

Фізичне виховання

0

Вибіркові навчальні дисципліни:

8.

Основи соціології

3,0

9.

Психологія соціального впливу та успіху

2,5

10.

Релігієзнавство

2,0

11.

Соціальні інституції суспільства

3,0

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

2.

Історія української культури

2,0

3.

Економіка праці та соціально-трудові відносини

5,0

4.

Мікроекономіка

5,0

5.

Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)

2,0

6.

Основи охорони праці

1,0

7.

Системи обробки соціально-економічної інформації

2,0

8.

Фізичне виховання

0

Вибіркові навчальні дисципліни:

1.

Вступ до політичної науки

3,0

2.

Естетика

2,0

3.

Етика

2,0

4.

Культурологія

3,0

5.

Основи права

3,0

6.

Демографія

3,0

7.

Економічна історія України

3,0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)

2,5

2.

Курсова робота

1,0

3.

Практика (СОСЕІ: системи обробки соціально-економічної інформації)

1,5

Вибіркові навчальні дисципліни:

4.

Основи психології та педагогіки

2,0

5.

Історія економічної думки в Україні

3,0

6.

Філософія та методологія наукового пізнання

3,0

ІІІ р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Гроші та кредит

5,0

2.

Економетрика ( Економіко-математичне моделювання)

3,0

3.

Економіка підприємства

5,0

4.

Маркетинг

5,0

5.

Фінанси

3,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

1.

Історія кіно

2,0

2.

Стародавні цивілізації Сходу

2,0

3.

Структура суспільства та її еволюція

3,0

4.

Гостьовий курс-1

2,0

5.

Гостьовий курс-2

1,0

6.

Гостьовий курс-3

1,0

7.

Навчально-науковий семінар з економіки

1,0

8.

Соціальне страхування

3,0

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Бухгалтерський облік

5,0

2.

Макро- та мікроекономічне моделювання (економічні системи)

5,0

3.

Менеджмент

5,0

4.

Міжнародна економіка

5,0

5.

Фінанси підприємств

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

6.

Основи підприємництва та бізнес-планування

3,5

7.

Основи сімейного права

2,0

8.

Політологія державного управління

5,0

9.

Право та суспільство

3,0

10.

Прогнозування економічних криз

3,5

11.

Психологія інтелекту

2,5

12.

Навчально-науковий семінар з економіки

1,0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Курсова робота

1,0

2.

Практика виробнича

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

3.

Бюджетна система

3,0

ІV р.н. 60 кредитів


Осінній семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Конкурентноздатність в глобальній економіці

5,0

2.

Макроекономічний аналіз

5,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

3.

Влада і політика: західноєвропейські підходи

3,0

4.

Навчально-науковий семінар з економіки

1,0

5.

Антимонопольна політика

3,0

6.

Інвестування

3,0

Весняний семестр

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Державне регулювання економіки

5,0

2.

Трансформаційна економіка

5,0

3.

Політологія

2,0

Вибіркові навчальні дисципліни:

3.

Фінансовий ринок

3,0

4.

Аудит

3,0

Додатковий період весняного семестру

кредити

Нормативні навчальні дисципліни та практика:

1.

Оглядовий курс лекцій з економічної теорії

0

2.

Кваліфікаційна робота

7,5

Дочірні категорії