Вступ - 2015. Інформація для вступників

Інформація для вступу на навчання за ступенем бакалавра

Інформація для вступу на навчання за ступенем магістра

Розклад вступних випробувань


*VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів

на основі повної загальної середньої освіти

 

Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НаУКМА мають право особи, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання через наявність у них захворювань, що зазначені у Переліку захворювань, які можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.** ІX. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до НаУКМА особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії НаУКМА.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів із результатами, не нижчими передбачених цими Правилами, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія НаУКМА приймає рішення про можливість зарахування до НаУКМА понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

© 2012-2015 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04655, Україна