Нормативні документи

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 527478, видана 11 листопада 2014 року.
Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766.

                                                                                                                                                                                                             

Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів"

                                                                                                                                                                                                   

Положення "Про апеляційну комісію"

 

Щодо нарахування конкурсного бала
вступникам на навчання до вищих
навчальних закладів України у 2016 році

(роз`яснення МОН)

                                                                                                                                                                                                     

Правила прийому до НаУКМА у 2016 році

                                                                                                            

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2016 році:

                                                                                                                 

  • Додаток 1. Перелік ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

                                                                                                                                              

  • Додаток 2. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до НаУКМА в 2016 році.

                                                                                                                                              

  • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для навчання за ступенем бакалавра

                                                                                                                                           

  • Додаток 4. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали  

                                                                                                                                            

  • Додаток 5. Таблиця відповідності результатів міжнародних іспитів з англійської мови 100-бальній системі оцінюванні знань з англійської мови під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та ступеня доктора філософії

                                                                                                                         

  • Додаток 6. Правила прийому на навчання до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2016 році

                                                                                                                                             

  • Додаток 7. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до аспірантури НаУКМА у 2016 р. для здобуття ступеня доктор філософії

                                                                                                                             

  • Додаток 8. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів на навчання для здобуття ступеня бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України

                                                                                                           

  • Додаток 9. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,  при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення) НаУКМА, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації.

                                                                                                     

  • Додаток 10. Перелік конкурсних предметів для проходження співбесіди для навчання за ступенем бакалавр іноземців та осіб без громадянства

                                                                                                        

 

 

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

(у випадку повторного вступу на державне замовлення)

 

4545

© 2012-2016 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04655, Україна