• Вступ - 2018
 • Літній табір для молоді при КМА у 2018 році
 • Травневий інтенсив з англійської мови
 • Правила прийому 2018

Новини Приймальної комісії

Вебінари з математики

(a+b)n = ?

 

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Нормативні документи

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія наказ Міносвіти України від 13.07.1994 № 229 (вперше); наказ МОН України від 23.12.2016 № 1513л (переоформлення)


Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766.

 

                                                                                                                                                                                                     

icon Правила прийому в 2018 р.

                                                                                                            

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2018 році:

                                                                                                                 

 • Додаток 1. Перелік спеціальностей (спеціалізацій), освітніх програм і конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

                                                                                                                                              

 • Додаток 2. Спеціальності підготовки в НаУКМА (бакаларський рівень освіти) з переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

 • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

                                                                                                                                           

 • Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 – 200

                                                                                                                                            

 • Додаток 5. Таблиця переведення балів вступного іспиту/співбесіди (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100 – 200 балів

                                                                                                                         

 • Додаток 6. Відповідність базових предметів Всеукраїнських учнівських олімпіад спеціальностям у НаУКМА, при вступі на які для здобуття ступеня бакалавра здійснюється нарахування додаткових балів призерам IV етапу (дипломи I‒III ступенів) р

                                                                                                                                             

 • Додаток 7. Відповідність секцій наукових відділень Малої академії наук України спеціальностям підготовки в наукма, при вступі на які для здобуття ступеня бакалавра здійснюється нарахування додаткових балів призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт (дипломи I‒III ступенів) учнів – членів МАНУ

                                                                                                                             

 • Додаток 8. Правила прийому на навчання до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

                                                                                                           

 • Додаток 9. Перелік конкурсних предметів зі спеціальностей для проходження співбесіди для навчання на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для іноземців та осіб без громадянства

                                                                                                     

                                                                                                         

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2015 р. № 658

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

 

4545

 
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна