• Підготовка до ДПА
 • Підготовка до ЗНО
 • День відкритих дверей

 

 

Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Нормативні документи

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія наказ Міносвіти України від 13.07.1994 № 229 (вперше); наказ МОН України від 23.12.2016 № 1513л (переоформлення)


Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766.

 

                                                                                                                                                                                                     

icon Правила прийому в 2017 р.

                                                                                                            

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2017 році:

                                                                                                                 

 • Додаток 1. Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими в НаУКМА оголошується прийом у 2017 р.

                                                                                                                                              

 • Додаток 2. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

 • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО для вступників на навчання за ступенем бакалавра

                                                                                                                                           

 • Додаток 4. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до НаУКМА та додаються додаткові бали за результатами навчання на підготовчому відділенні

                                                                                                                                            

 • Додаток 5.  Таблиця переведення балів вступного іспиту/співбесіди (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100-200 балів

                                                                                                                         

 • Додаток 6.  Правила прийому на навчання до аспірантури НаУКМа у 2017 р

                                                                                                                                             

 • Додаток 7. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до НаУКМА у 2017 р. для здобуття ступеня доктора філософії

                                                                                                                             

 • Додаток 8. Перелік секцій відповідно до спеціальностей на які при вступі до НаУКМА для здобуття ступеня бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали 9призерам Всеукраїнських конкурсів-захистів  науково-дослідницьких робіт

                                                                                                           

 • Додаток 9. Перелік конкурсних предметів зі спеціальностей для проходження співбесіди для навчання на здобуття ступеня бакалавр для іноземців та осіб без громадянства на основі повної загальної середньої освіти

                                                                                                     

 • Додаток 10. Порядок акредитації преси в НаУКМА

 • Додаток 11. Положення про прийом до Національного університету «Києво-Могилянська академія» на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році

                                                                                                        

 

 

Мінімальні максимальні обсяги державного замовлення 2017

 

Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" у 2017 році

 

Порядок проведення співбесід в НаУКМА

 

Прядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

 

Лист МОН щодо подачі посвідчень про приписку до військової дільниці для вступників з Криму та Донбасу.

 

Інформація МОН щодо держзамовлення-2016

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2015 р. № 658

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

 

4545

 
© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна