Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Нормативні документи

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 527478, видана 11 листопада 2014 року.
Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766.

                                                                                                                                                                                                             

Положення "Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів"

                                                                                                                                                                                                   

Положення "Про апеляційну комісію"

 

Щодо нарахування конкурсного бала
вступникам на навчання до вищих
навчальних закладів України у 2016 році

(роз`яснення МОН)

                                                                                                                                                                                                     

Правила прийому до НаУКМА у 2016 році

icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2016 році

Правила прийому на 2017 рік зараз перебувають на стадії підготовки та затвердження і будуть опубліковані на сайті у другій декаді січня.

                                                                                                            

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2016 році:

                                                                                                                 

 • Додаток 1. Перелік ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

                                                                                                                                              

 • Додаток 2. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до НаУКМА в 2016 році.

                                                                                                                                              

 • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для навчання за ступенем бакалавра

                                                                                                                                           

 • Додаток 4. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали  

                                                                                                                                            

 • Додаток 5. Таблиця відповідності результатів міжнародних іспитів з англійської мови 100-бальній системі оцінюванні знань з англійської мови під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та ступеня доктора філософії

                                                                                                                         

 • Додаток 6. Правила прийому на навчання до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2016 році

                                                                                                                                             

 • Додаток 7. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до аспірантури НаУКМА у 2016 р. для здобуття ступеня доктор філософії

                                                                                                                             

 • Додаток 8. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів на навчання для здобуття ступеня бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України

                                                                                                           

 • Додаток 9. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,  при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення) НаУКМА, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації.

                                                                                                     

 • Додаток 10. Перелік конкурсних предметів для проходження співбесіди для навчання за ступенем бакалавр іноземців та осіб без громадянства

                                                                                                        

 

 • Додаток 12. Переведення балів вступного іспиту на бакалаврат

 

 

Перелік  пільгових категорій та довідок, які мають надати вступники на бакалаврат для можливості скористатися пільгами.
Порядок проведення співбесід

 

Лист МОН щодо подачі посвідчень про приписку до військової дільниці для вступників з Криму та Донбасу.

Інформація МОН щодо держзамовлення-2016

 

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

(у випадку повторного вступу на державне замовлення)

 

4545

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04655, Україна