• Вступ - 2018
  • Правила прийому 2018
  • image
  • Підготовка до ЗНО

Вебінари з математики

(a+b)n = ?

 

Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Особливості навчання та можливості

 

 

 

Чому студенти обирають Могилянку

vjzh2_nМіждисциплінарність – в університеті діє система Liberal Arts Education, що дозволяє студентам самостійно формувати навчальні плани, співвідносячи отримувану освіту з особистими схильностями та очікуваннями ринку праці. Студент має можливість обрати як окремі курси з інших спеціальностей, так і прослухати сертифікатні програми, а також програми додаткової спеціалізації minor, по закінченню яких видається окремий сертифікат. Тобто навчаючись на спеціальності хімія, наприклад, студент може прослухати сертифікатну програму з PR чи історії дипломатії.

 

 

Англійська мова у НаУКМА офіційно — друга робоча мова. А це означає, що багато курсів викладається саме англійською. І навіть готуючись до семінарів з україномовних курсів, студенти дізнаються про найсучасніші наукові розробки з англомовних статей. Також всі студенти мають можливість обрати додаткові спеціалізовані англомовні курси — для журналістів, юристів, бізнесу, науковців... Сьогодні знання англійської мови є обов’язковою складовою сучасної людини, і, безумовно, ці знання відкривають перед студентами та випускниками Могилянки цілий світ можливостей та кар’єрних перспектив.

 

 

mozhabo1nСередовище для розвитку та самовдосконалення – Могилянка має свою унікальну атмосферу та особливу ауру через панування в університеті цінностей відкритості, творчого пошуку, плюралізму думок. Концентрація яскравих особистостей сприяє формуванню лідерських здібностей, надихає, спонукає до розкриття та реалізації власного потенціалу. Є низка фондів та стипендій, які підтримують здібних та ініціативних студентів. В Могилянці завжди відбувається безліч цікавого: міжнародні візити, творчі зустрічі, спортивні змагання та ін., організаторами яких дуже часто є самі студенти. 

 

 

 

 
 
Могилянка дає студентам безліч можливостей, – і ними варто скористатися.
 

 

 

 

 

Можливості

Міжнародна співпраця – Могилянці дуже мобільні й відкриті до нового, традиційно, велика кількість студентів їде навчатися за кордон: на програми обміну з партнерськими університетами або після закінчення НаУКМА на магістратуру чи PhD. Усі студенти університету мають можливість отримати безкоштовні консультації щодо програм обміну та стажування, грантів та стипендій на навчання за кордоном і скористатися можливістю продовжити професійний розвиток у найкращих університетах світу. Детальніше на сайті міжнародного відділу НаУКМА.

 

Співпраця з роботодавцямиМогилянський Центр кар’єри та працевлаштування (JCC) працює для адаптації студентів та випускників університету до ринку праці. Систематично проводяться семінари та тренінги від провідних компаній України, на Ярмарках кар`єри студенти мають змогу познайомитись з представниками компаній-роботодавців, дізнатися про вакансії, пройти стажування та отримати місце праці.

 

Випускники університету окрім диплому державного зразка мають можливість отримати диплом НаУКМА, який засвідчує відповідальність університету за якість підготовки спеціалістів. Зокрема, студенти можуть отримати перший досвіду роботи, ділові навички та навички роботи у команді, завдяки стажуванню у підрозділах університету протягом періоду навчання.

 

Співпраця з випускниками – випускники НаУКМА працюють у провідних національних та міжнародних компаніях, займають високі посади у держаних інституціях та залучені до активної громадської роботи. Університет підтримує тісні зв’язки з випускниками через Асоціацію випускників НаУКМА – гуртує усіх Могилянців у єдину спільноту, створює мережу випускників, для обміну досвідом, отримання корисних знайомств та натхнення для співпраці над новими проектами.
 

Інтерв`ю з деканами НаУКМА

 

Володимир Моренець: новий закон про вищу освіту розвернутий у бік свободи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна