• Правила прийому 2018
 • image
 • Літній табір для молоді при КМА у 2018 році
 • Вступ - 2018
 • Підготовка до ЗНО

Вебінари з математики

(a+b)n = ?

 

Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 82

Психологія в Могилянці

Окрім таких професійних вмінь, як вміння спланувати психологічне дослідження та підготувати звіт, підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі психології, здійснити психодіагностику, надати консультативну психологічну допомогу, працювати з групою тощо, - навчання за програмою підготовки бакалаврів психології НаУКМА формує у випускників фундаментальні для успішної кар`єри в будь-якій галузі вміння: 

  • вміння працювати з інформацією: як числами, так і текстами; розв’язувати якісні та кількісні задачі;
  • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
  • навички критичного мислення, розрізнення оціночних та емпіричних тез;
  • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
  • навички самонавчання та самоорганізації;
  • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
  • навички спілкування з людьми, вміння управляти груповою дискусією.


Випускники програми підготовані до виконання дослідницької та консультативної роботи, можуть працювати у  освітніх і наукових установах, установах з підбору кадрів, психологічних консультативних службах,  а також  здійснювати психологічний супровід діяльності різних організацій.

 

Могилянську програму навчання бакалаврів психології вигідно характеризує практична спрямованість навчання – студенти залучаються до роботи в Центрі досліджень конфліктів і психоаналізу НаУКМА, Центрі реабілітації та психічної травми НаУКМА, Лабораторії психодіагностики та консультативної психології НаУКМА.


Навчання здійснюють досвідчені педагоги, автори підручників і навчальних програм, які займаються науковою діяльністю, проводять дослідження та надають психологічну допомогу на практиці.


Викладачі беруть участь у міжнародних дослідницьких проектах і програмах з надання психосоціальної та психотерапевтичної допомоги переселенцям та демобілізованим.


Викладачі НаУКМА тісно співпрацюють із колегами з Інституту психології НАПН України, Інституту психоаналізу Віденського медичного університету, Інституту психології Клагенфуртського університету, Департаменту психічного здоров’я Блумбергської школи громадського здоров’я університету Джона Гопкінса.

 

Особа, яка має ступінь бакалавра з «Психології» може продовжити навчання за цією ж спеціальністю на другому рівні вищої освіти (магістр). З 2017 року в НаУКМА можна продовжити навчання та дослідження  за спеціальністю «Психологія» на рівні PhD.

 

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна