• Правила прийому 2018
  • image
  • Підготовка до ЗНО
  • Вступ - 2018
  • Літній табір для молоді при КМА у 2018 році

Вебінари з математики

(a+b)n = ?

 

Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 82

Програма "Фізика"

plasma_lamp

 Випускник програми НаУКМА з фізики підготовлений до роботи в науково-дослідних інститутах НАН України фізичного та біофізичного профілю, в установах Міністерства освіти і науки України, в установах та організаціях фізико-технічного спрямування. Бакалавр фізики здатний виконувати таку роботу:

 

 

- брати участь у проведенні фізичного та біофізичного експерименту на рівні лаборанта;

- опрацьовувати літературу і брати участь у теоретичних дослідженнях та комп’ютерному моделюванні фізичних явищ та процесів;

- брати участь у створенні математичного забезпечення комп’ютерної обробки результатів фізичного експерименту, діагностики, в розробці тестових систем фізичного спрямування;

- брати участь в організації та проведенні лабораторних практикумів з фізики в загальноосвітній школі або вищому закладі освіти.

 

Тунель електрон-позитронного прискорювача HERA II на території науково-дослідницького центру DESY, Гамбург, Німеччина - робоче місце Назара Бартосіка (отримав диплом магістра фізики НаУКМА у 2011 р.) Бакалавр фізики може обіймати посади: старшого лаборанта, лаборанта.

Подальші посади з додатковою підготовкою: інженер-дослідник, молодший науковий співробітник.

Бакалавр за напрямом “Фізика” може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальністю “Фізика”. В НаУКМА рей рівень представлений програмою підготовки магістрів «Фізика», спеціалізація «Теоретична фізика».

 

Магістр фізики підготовлений виконувати таку професійну роботу:

- Науковий співробітник (фізика, астрономія)

- Фізик

- Викладач вищого навчального закладу

Дізнайся більше: кар`єрні шляхи випускників програми 

Важливою відмінністю цієї програми є, з одного боку, наявність дисциплін всього природничого профілю (зокрема, хімії, біології, екології) та посилена математична і теоретико-фізична підготовка, з іншого. Освітня програма включає не лише базові дисципліни, які відповідають вимогам до висококваліфікованих фізиків-теоретиків, але й авторські спецкурси, присвячені актуальним проблемам сучасної фізики та математики. Вже на третьому році навчання студенти долучаються до наукової роботи науково-дослідних інститутів НАН України.

Випускники кафедри мають можливість стажуватися у закордонних навчальних закладах та наукових установах (зокрема, Лабораторія Deutsches Elektronen-Synchrotron — м. Гамбург, Німеччина), а також вступають до аспірантури в наукових установах України та за кордоном, беруть участь у міжнародних ґрантових програмах (зокрема, Erasmus Mundus). 

 

Викладають на кафедрі фізико-математичних наук висококваліфіковані професори, доценти та старші викладачі. До навчального процесу, керівництва курсовими та дипломними роботами залучено провідних фахівців науково-дослідних установ Києва, зокрема: Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН УкраїниІнституту фізики НАН УкраїниІнституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН УкраїниІнституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН УкраїниІнституту ядерних досліджень НАН УкраїниІнституту космічних дослідженьНаціонального університету ім. Тараса Шевченка.

 

Дізнайся більше про кафедру фізико-математичних наук

 

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна