• Літній табір для молоді при КМА у 2018 році
 • День відкритих дверей
 • Правила прийому 2018
 • Підготовка до ЗНО
 • Вступ - 2018

Новини Приймальної комісії

Вебінари з математики

(a+b)n = ?

 

Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Про нас

Сертифікатні програми

Сертифікатні програми – це спеціалізовані навчальні програми, що діють на бакалаврському або магістерському рівні вищої освіти і дають можливість студентам НаУКМА отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички у певній правовій сфері.

Успішне прослуховування сертифікатної програми дає право після закінчення бакалаврської або магістерської програми разом із диплом про вищу освіту отримати сертифікат, який посвідчуватиме значно вищий рівень опанування законодавства у певні сфері та практики його застосування порівняно з типовим рівнем, яким володіють випускники провідних вітчизняних юридичних шкіл.

Сертифікатні програми, що діють на факультеті:

 1. Міжнародний захист прав людини – (бакалаврат) (http://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/mizhzahprav.pdf)
 2. Основи підприємницького права (бакалаврат) (http://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/osnovy_pidpriemnickogo_prava.pdf)
 3. Comparative and European law / Порівняльне і Європейське право (англійською мовою, магістеріум). (посилання на файл «ПіЄ право.pdf»)
 4. Оподаткування в сфері бізнесу (магістеріум) – спільно з EY Ukraine (перехід на наступну сторінку)

 

Нормативна база КМА

Назва№, дата введення в дію
I. Загальні нормативні документи
1

Cтатут НаУКМА

Конференція, зареєстровано за №16321050030000896 від 24.06.15 р.
2

Правила внутрішнього розпорядку

Наказ ректора, №608-І від 15.07.10 р.
3

Колективний договір

Наказ ректора, №616-І від 28.07.11 р.
II. Стратегічний план розвитку
III. Склад керівних органів
IV. Колегіальні органи (комісії, комітети, Ради та їх персональний склад)
V. Положення про структурні підрозділи
VI. Документи із організації освітнього процесу
VIІ. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
1 Положення про запобігання (плагіат) Вчена рада, протокол №5 від 13.12.07 р.
VIІI. Правила прийому до НаУКМА
1 Розмір плати за навчання Вчена рада, протокол №4 від 12.10.09 р.
2 Розмір плати за додаткові навчальні послуги Наказ ректора, №521-І від 23.06.11 р.
IX. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації і вакансії
Х. Фінансово-економічна діяльність та Положення, порядки про платні послуги
1 Кошторис на 2016 рік (зі змінами) (частина 1частина 2частина 3) Методична рада, протокол №8 від 06.05.98р.
2 Звіт про використання коштів Вчена рада, протокол №3 від 13.11.08 р.
3 Звіт про надходження коштів Наказ ректора, №686-І від 27.11.08 р.
4 Річний звіт Президента за 2015 рік Вчена рада, протокол №11 від 21.06.07 р.
5 Річний фінансовий звіт за 2015 рік Наказ ректора, №871-І від 19.11.12 р.
6 Використання бюджетних коштів у розрізі програм Наказ ректора, №259-І від 26.03.13 р.
7 Штатний розпис на 2016 рік Наказ ректора, №511-І від 11.06.14 р.
8 Зведений штатний розпис на 2016 рік Наказ ректора, №0134-І від 20.02.15 р.
9 Інформація щодо проведення тендерних процедур Наказ ректора, №0134-І від 20.02.15 р.
ХI. Студентське життя
ХІI. Стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, грантові та конкурсні програми
XIII. Діловодство і контроль
XIV.  Міжнародна діяльність
XV. Наукова діяльність
1 Положення про наукові центри та лабораторії Вчена рада, протокол №3 від 14.10.04 р.
2 Положення про спеціалізовані Вчені ради Вчена рада, протокол №5 від 22.12.06 р.
3 Про дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії Наказ ректора, №743-І від 13.11.09 р.
4 Про дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора наук, відгуки опонентів Вчена рада, протокол №3 від 13.10.11 р.
5 Про Наукові доповіді, монографії
Наказ ректора, №547-І від 29.06.11 р.
XVI. Засади запобігання і протидії корупції
XVII. Доступ до публічної інформації

Медіа-галерея

 • media video

  Відео-галерея

 • media foto

  Фотогалерея НаУКМА

 • media presentation

  Презентаційні матеріали

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна