План роботи Вченої ради НаУКМА

План роботи

Матеріали засідань

Документи

Члени Вченої ради

Комітети

Контакти

 

П Л А Н

роботи Вченої ради НаУКМА на 2017 рік

 

 

12 СІЧНЯ

 1. Звіт про роботу Вченої ради за 2016 р.
 2. План роботи Вченої ради на 2017 р.
 3. Про затвердження змін до правил прийому до НаУКМА 2017 р.
 4. Про конкурс на здобуття премій за міжнародні наукові публікації.
 5. Про затвердження стратегії розвитку факультету правничих наук.
 6. Про критерії оцінювання запитів наукових проектів для фінансування МБФВ КМА.
 7. Про організацію контролю й оцінки якості знань аспірантів.
 8. Про затвердження «Регламенту підготовки здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі».
 9. Про затвердження «Правил вступу до докторантури НаУКМА в 2017 році».
 10. Про стан вживання державної мови в НаУКМА.
 11. Про пілотне опитування студентів у грудні 2016 року.

 

 

26 СІЧНЯ

 1. Про ухвалення фінансових плану і звіту НаУКМА.
 2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.
 3. Про звіт про науково-дослідну роботу НаУКМА за 2016 рік.
 4. Про присудження премії імені Петра Могили.
 5. Про присудження премій за міжнародні наукові публікації.
 6. Про виконання редпортфеля НаУКМА – 2016.
 7. Про затвердження редпортфеля НаУКМА – 2017.
 8. Затвердження анотованих звітів по перехідних темах НДР.
 9. Про почесного професора та почесного доктора НаУКМА?
 10. Про механізм оплати праці співробітникам НаУКМА, які виконують міжнародні проекти (Еразмус+, Горизонт-2020).

 

 

23 ЛЮТОГО

 1. Інформація щодо вимог на здобуття вченого звання / наукового ступеня.
 2. Про зміни до Положення про запобігання плагіату.
 3. Інформування про впровадження антиплагіатного програмного забезпечення.

 

 

30 БЕРЕЗНЯ

 1. Про організацію вступної кампанії в НаУКМА.
 2. Про затвердження пріоритетних тем НДР НАУКМА
 3. Про навчально-науковий центр НаУКМА: функції, завдання.
 4. Положення про науково-дослідну та науково-технічну діяльність НаУКМА.
 5. Положення про наукові заходи НаУКМА.
 6. Положення про Фонд родини Юхименків (для розвитку Докторської школи НаУКМА).
 7. Положення про Фонд Іванців для підтримки наукових досліджень в НаУКМА.
 8. Про запровадження атестації науково-педагогічних працівників НаУКМА.

 

 

27 КВІТНЯ

 1. Про виконання Стратегічного плану розвитку НаУКМА на 2015-2025 роки: загальний звіт, коригування.
 2. Про участь НаУКМА у міжнародних рейтингах (U-Multirank, QS).
 3. Про критерії дослідницького університету.
 4. Положення про формування накладних витрат для виконання науково-дослідних та науково-технічних проектів.
 5. Положення про інтелектуальну власність в НаУКМА.
 6. Про роботу підготовчого відділення НаУКМА.

 

 

25 ТРАВНЯ

 1. Присвоєння почесного звання «Почесний доктор НаУКМА».
 2. Підсумки проміжної атестації аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня Ph.D., доктора наук та вступ у докторантуру.
 3. Про діяльність наукових центрів НаУКМА.
 4. Про впровадження програми інформатизації НаУКМА у відповідності до Стратегічного плану розвитку.
 5. Про диплом НАУКМА.
 6. Про концепцію мовної підготовки (англійська мова) на магістерських програмах НаУКМА.

 

 

29 ЧЕРВНЯ

 1. Конкурси на заміщення посад (зав. кафедр, декани).
 2. Присвоєння почесного звання «Почесний професор НаУКМА».
 3. Про надання дипломів НаУКМА випускникам.
 4. Основні підсумки навчального року 2016-2017.
 5. Про результати плану роботи НаУКМА щодо підвищення публікаційної активності.
 6. Про творчі відпустки науково-педагогічних працівників НаУКМА (проект положення).
 7. Про інтернаціоналізацію НаУКМА (завдання НаУКМА у виконанні Стратегічного плану розвитку в галузі міжнародної діяльності та залучення іноземних студентів та аспірантів).

 

 

28 ВЕРЕСНЯ

 1. Оголошення про конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили.
 2. Оголошення про конкурс на здобуття Премії за міжнародні публікації.

 

 

26 ЖОВТНЯ

 1. Про відрахування з аспірантури аспірантів НаУКМА.
 2. Зарахування докторантів НаУКМА у 2017 році.
 3. Затвердження результатів річної атестації аспірантів, докторантів.
 4. Підсумки вступної кампанії НаУКМА у 2017 р. та організацію роботи щодо прийому у 2017-2018 рр.
 5. Про формування річного звіту НаУКМА.

 

 

30 ЛИСТОПАДА

 1. Про конкурс на здобуття Премії імені Петра Могили.
 2. Про конкурс на здобуття Премії за міжнародну публікацію.
 3. Про організацію Днів науки НаУКМА – 2018.
 4. Звіт про результати прийому до НаУКМА у 2017 році.

 

 

21 ГРУДНЯ

 1. Затвердження тем дисертацій аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук та призначення наукових керівників
 2. Затвердження індивідуальних планів, дисертаційних тем докторантів та призначення наукових консультантів.
 3. Звіти наукових керівників бюджетних науково-дослідних тем.
 4. Про затвердження проекту кошторису на 2018 р.

 

 

Протягом року розгляд:

 

 • атестаційних справ викладачів НаУКМА щодо присвоєння вчених звань доцента, професора;
 • рекомендація до друку видань НаУКМА;
 • зміни у редколегіях «Наукових записок», «Магістеріуму»;
 • переривання у навчанні аспірантів, докторантів НаУКМА;
 • зарахування здобувачів наукового ступеня Ph.D.;
 • створення наукових центрів і схвалення відповідних положень про центр;
 • надання стипендій студентам та аспірантам;
 • стратегічні плани розвитку факультетів (пропонується до кінця року підготувати та розглянути почергово всі);
 • інформація від комітетів Вченої ради;
 • затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених;
 • затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових робіт;
 • затвердження кандидатур для участі у конкурсі наукових проектів щодо призначення щорічних грантів Президента України докторам наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень (та інші подібні конкурси);
 • інші питання НаУКМА.
© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна