Особливості навчання та можливості

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Бакалаврські програми

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

(IVрівень акредитації, ліцензія АЕ № 527478, сертифікат РД-IV № 1101766,

державна форма власності)

оголошує прийом на перший рік навчання за ступенем бакалавра на 2016-2017 навчальний рік.

 

Перелік спеціальностей у 2016 році

 

Гуманітарні науки                                   

— Історія та археологія                                     

— Філологія

Спеціалізації:

 • Мова, література, компаративістика
 • Англійська мова та українська мова

— Філософія                                                       

— Культурологія           

Право

— Право

Природничі науки

— Фізика та астрономія                                    

— Екологія

—Хімія

Біологія

— Біологія

Соціальні та поведінкові науки

— Політологія

— Психологія                                    

— Соціологія

—Економіка

Соціальна робота                  

— Соціальна робота

 

Управління та адміністрування

 

— Менеджмент

 

—Маркетинг

 

—Фінанси, банківська справа та страхування

 

Інформаційні технології

 

— Інженерія програмного забезпечення

 

— Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Математика та статистика

 

—Прикладна математика      

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання на напрями підготовки до НаУКМА наведено у додатку 3 до Правил прийому до НаУКМА у 2016 році

 

 

Статистика вступу

(кількість заяв на місце, прохідні бали)

 

 

Вступники для здобуття ступеню бакалавра, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн на сайті за адресою:

 

http://ez.osvitavsim.org.ua  (доступна з 11 липня 2016 року)

 

 

Зверніть увагу! На сайті ДП «Інфоресурс» розміщено НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО «Порядок РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ вступника та ПОДАННЯ ЗАЯВ в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ на участь у конкурсному відборі до ВНЗ у 2016 році» (www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/Video-El.Zayava-07.2016.wmv)

 

 

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі особисто до приймальної комісії НаУКМА. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або зарахування поза конкурсом;
 • копію атестата і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • 2 копії військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см

 

Вступник має особисто пред’явити оригінали документів, що подаються.

 

Абітурієнти можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

 

Обсяг місць державного замовлення буде доведений Міністерством освіти і науки України в червні 2016 року.

 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.

 

Зверніть увагу!

Пропонуємо критично оцінювати свої можливості та формувати пріоритети за схемою «20+60+20»

(20 % найвищих пріоритетів розподілити на реалізацію найзаповітніших мрій, 60% пріоритетів розподілити на реалізацію побажань, які є цілком реальними, залишок пріоритетів – 20%, - використати для підстраховки).

 

 

Терміни прийому заяв і документів,

проведення вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування:

 

11 липня о 9.00 - початок прийому заяв та документів.

20 липня о 18.00 -закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени (п.1,2 розділуVIIцих Правил), співбесіди, що проводить НаУКМА (п.1 розділуIXцих Правил).

21 – 28 липня - Проведення НаУКМА вступнихіспитівдля осіб, які мають право складати вступнііспити, співбесіди.

27 липня о 18.00 - закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні екзамени, співбесіди.

 

01 серпня не пізніше 12 години - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.

 

05 серпня до 18.00 - виконання вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету (надання Приймальній комісії оригіналів документів).

06 серпня не пізніше 12 години - зарахування вступників за кошти державного бюджету

10 серпня не пізніше 18.00 - виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

12 серпня не пізніше 18.00 - Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету на відповідний напрям)

 

 

Зарахування до Університету в 2016 році відбувається на підставі конкурсного рейтингу.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката УЦОЯО, виданого у 2016 р., з конкурсних предметів відповідного рівня складності, середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи у навчанні або за успішне закінчення підготовчих курсів НаУКМА, помножених на вагові коефіцієнти.

 

 

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НаУКМА в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

 

 • особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року
  № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв’язку чим вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;
 • особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

 

За результатами співбесіди* до НаУКМА зараховуються:

 

 •         особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 •         особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров‘я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 •         особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

*Програми співбесід тотожні програмам вступних екзаменів.

 

Програми всупних випробувань:

 

 

Розклад вступних випробувань на навчання за ступенем бакалавра


Таблиці розрахунку балів (з предметів "Украінська мова та література" та "Англійська мова", з предметів "Історія України", "Математика" та природничих наук)

Засідання апеляційної комісії

 

Порядок проведення співбесід

 

 

Поза конкурсом зараховуються:

 

 •   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право.

 

Право на першочергове зарахування до НаУКМА мають:

 

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • переможці та призери тест-олімпіад НаУКМА для школярів з біології, хімії, фізики, яка проводиться в 2016 році, при вступі на відповідні спеціальності;
 • особи, які мали підстави для нарахування додаткових балів за кількома з перелічених у пунктах 1, 2 та 3 розділу ІХ можливостей, з урахуванням кількості та ступенів отриманих дипломів;
 • випускники підготовчих курсів та підготовчого відділення НаУКМА, які успішно пройшли навчання у рік вступу та виконали умови пунктів 3, 5 розділу ІХ Правил прийому до НаУКМА.

 

Бали за особливі успіхи у навчанні

 

1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014, 2015, 2016 років з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти нараховуються бали за особливі успіхи у навчанні за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких базовим є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, а саме:

 

 • українська мова та література – при вступі на спеціальність «Філологія», спеціалізація «Мова, література, компаративістика»;
 • англійська мова – при вступі на спеціальність «Філологія», спеціалізація «Англійська мова та українська мова»;
 • правознавство – при вступі на спеціальність «Право»;
 • історія – при вступі на спеціальності «Історія та археологія», «Філософія», «Культурологія», «Соціологія», «Політологія», «Психологія», «Соціальна робота»;
 • економіка – при вступі на спеціальності «Економіка», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • математика – при вступі на спеціальності «Прикладна математика», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Фізика та астрономія», «Хімія», «Біологія», «Екологія», «Соціологія», «Філософія»;
 • біологія – при вступі на спеціальності «Біологія», «Екологія», «Психологія»;
 • географія – при вступі на спеціальності «Екологія», «Соціальні робота»;
 • фізика – при вступі на спеціальності «Фізика та астрономія», «Хімія»;
 • хімія – при вступі на спеціальності «Хімія», «Біологія»;
 • екологія – при вступі на спеціальність «Екологія», «Біологія», «Хімія»;
 • інформатика – при вступі на спеціальності «Прикладна математика», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
 • інформаційні технології – при вступі на спеціальності «прикладна математика», «інформатика», «програмна інженерія».

 

2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2014, 2015, 2016 років при вступі до НаУКМА для навчання за ступенем бакалавра нараховуються бали за особливі успіхи у навчанні при відповідності секції, за якою вступник брав участь у конкурсі-захисті до спеціальності, на яку він вступає.

 

Відповідність секцій спеціальностям підготовки визначається згідно з Переліком, додаток 8 до Правил прийому до НаУКМА у 2016 році.

 

Величина нарахованих балів встановлюється:

 

особам, нагородженим дипломами I ступеня –10 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 9 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 8 балів.

 

3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (відділення) НаУКМА, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього самого вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 7 до Правил прийому до НАУКМА у 2016 році, нараховується до 10 балів за результатами підсумкової атестації.

 

Це положення поширюється на підготовчі курси НаУКМА, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. Кількість додаткових балів обчислюється за результатами підсумкової атестації (мінімум 2-3 предмети за вибором вступника). Кожен предмет оцінюється за 100-бальною системою. Для переведення в 10-ти бальну систему застосовується така шкала:

 

91-100 балів         -          10 балів,

71-90 балів          -           8 балів,

60-70 балів          -           6 балів.

           

Кінцеве значення виводиться як середнє арифметичне з усіх предметів.

 

Бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

 

 

Гуртожиток

Для вступників та студентів, які потребують поселення у гуртожиток, надаються місця за їх наявності. НаУКМА має чотири гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам, площею 6,5 кв.м. на одну особу. У 2015 році оплата проживання становила 300 грн на місяць. З питань поселення в гуртожиток звертайтесь у Житловий відділ НаУКМА: 417-71-41, 3 корпус, 106 кімната.

 

Військова кафедра

Навчання платне, триває 2 роки. Запис на 2 курсі, вчитися на 3 та 4 курсах (розклад складається з врахуванням навчання на військовій кафедрі).

 

Подав заяву, що далі? Алгоритм дій вступника на бакалаврат у 2016 році

 

Якщо хочете змінити спеціальність: переведення та перевступ

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04655, Україна