• Підготовка до ЗНО
 • Літній табір для молоді при КМА у 2018 році
 • Відкриті лекції в НаУКМА, 26-30 березня
 • Вступ - 2018
 • День відкритих дверей
 • Олімпіада з природничих наук для вступників 2018 року
 • Правила прийому 2018

Вебінари з математики

(a+b)n = ?

 

Студенти про Могилянку

Профорієнтація

Статистика вступу

НаУКМА в рейтингах

 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Бакалаврські програми

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

(IVрівень акредитації, ліцензія АЕ № 527478, сертифікат РД-IV № 1101766,

державна форма власності)

оголошує прийом на перший рік навчання за ступенем бакалавра на 2017-2018 навчальний рік.

 

Перелік спеціальностей у 2017 році

 

Гуманітарні науки                                   

— Історія та археологія                                     

— Філологія

Спеціалізації:

 • Мова, література, компаративістика
 • Англійська мова та українська мова

— Філософія                                                       

— Культурологія           

Право

— Право

Природничі науки

— Фізика та астрономія                                    

— Екологія

—Хімія

Біологія

— Біологія: освітня програма «Біологія та біотехнологія»

Соціальні та поведінкові науки

— Політологія

— Психологія                                    

— Соціологія

—Економіка

- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Соціальна робота                  

— Соціальна робота

 

Управління та адміністрування

 

— Менеджмент

 

—Маркетинг

 

—Фінанси, банківська справа та страхування

 

Інформаційні технології

 

— Інженерія програмного забезпечення

 

— Комп’ютерні науки

 

Математика та статистика

 

—Прикладна математика      

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання на напрями підготовки до НаУКМА наведено у додатку 3 до Правил прийому до НаУКМА у 2017 році

 

Інформацію щодо нових стандартів та правил проходження ЗНО у 2017 році ви можете знайти за посиланням.

 

Мінімальні максимальні обсяги державного замовлення 2017

Статистика вступу

(кількість заяв на місце, прохідні бали)

 

 

Вступники для здобуття ступеню бакалавра, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн на сайті за адресою:

 

http://ez.osvitavsim.org.ua  (прийом заяв розпочнеться 12 липня 2017 року)

 

 

На сайті ДП «Інфоресурс» розміщена презентація ДП «Інфоресурс» на Регіональній нараді-семінарі щодо Умов прийому до ВНЗ у 2017 році «Особливості подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ України в 2017 році».

 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

 

 

Всі інші категорії вступників подають заяви в паперовій формі особисто до приймальної комісії НаУКМА. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 

 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або зарахування поза конкурсом;
 • копію атестата і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • 2 копії військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см

 

Вступник має особисто пред’явити оригінали документів, що подаються.

 

Усього вступники можуть подати до дев'яти заяв на чотири спеціальності (спеціалізації), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

 

Кількість місць державного замовлення буде розміщенно на сайті одразу після отримання офіційної інформації від Міністерства освіти і науки України.

 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

 

 

Терміни прийому заяв і документів,

проведення вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування:

 

12 липня о 9.00 - початок прийому заяв та документів.

20 липня о 18.00 -закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени (п.1,2 розділуVIIцих Правил), співбесіди, що проводить НаУКМА (п.1 розділуIXцих Правил).

21 – 23 липня - Проведення НаУКМА вступних іспитівдля осіб, які мають право складати вступнііспити, співбесіди.

26 липня о 18.00 - закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні екзамени, співбесіди.

 01 серпня не пізніше 12 години - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.

 01-05 серпня до 18.00 - виконання вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету (надання Приймальній комісії оригіналів документів).

07 серпня не пізніше 12 години - зарахування вступників за кошти державного бюджету

08 серпня не пізніше 18.00 - виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

10 серпня не пізніше 18.00 - Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету на відповідний напрям)

 11 серпня - Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

16 серпня не пізніше 18.00 - Дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії).

 

Зарахування до НаУКМА в 2017 році відбувається на підставі конкурсного рейтингу.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката УЦОЯО, виданого у 2016-2017 рр., з конкурсних предметів відповідного до Додатка 3 Правид прийому до НаУКМА, середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи у навчанні або за успішне закінчення підготовчих курсів НаУКМА, помножених на вагові коефіцієнти.

 

 

Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу III цих Правил, або право на зарахування за квотою-1, передбачене пунктом 5 розділу IV цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

 

*Програми співбесід тотожні програмам вступних екзаменів.

 

 

 

Розклад вступних випробувань


Таблиці розрахунку балів (з предметів "Украінська мова та література" та "Англійська мова", з предметів "Історія України", "Математика" та природничих наук)

 

Порядок проведення співбесід

 

 

 Бали за особливі успіхи у навчанні

 

1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року останній доданок КБ встановлюється рівним 10 при вступі на спеціальності, де базовим вважається вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, а саме:

 

 • українська мова та література – при вступі на спеціальність «Філологія», спеціалізація «Мова, література, компаративістика»;
 • англійська мова – при вступі на спеціальність «Філологія», спеціалізація «Англійська мова та українська мова»;
 • правознавство – при вступі на спеціальність «Право»;
 • історія – при вступі на спеціальності «Історія та археологія», «Філософія», «Культурологія», «Соціологія», «Політологія», «Психологія», «Соціальна робота»;
 • економіка – при вступі на спеціальності «Економіка», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • математика – при вступі на спеціальності «Прикладна математика», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Фізика та астрономія», «Хімія», «Біологія», «Екологія», «Соціологія», «Філософія»;
 • біологія – при вступі на спеціальності «Біологія», «Екологія», «Психологія»;
 • географія – при вступі на спеціальності «Екологія», «Соціальні робота»;
 • фізика – при вступі на спеціальності «Фізика та астрономія», «Хімія»;
 • хімія – при вступі на спеціальності «Хімія», «Біологія»;
 • екологія – при вступі на спеціальність «Екологія», «Біологія», «Хімія»;
 • інформатика – при вступі на спеціальності «Прикладна математика», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
 • інформаційні технології – при вступі на спеціальності «прикладна математика», «інформатика», «програмна інженерія».

 

2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України при вступі до НаУКМА для навчання за ступенем бакалавра нараховуються бали за особливі успіхи у навчанні при відповідності секції, за якою вступник брав участь у конкурсі-захисті до спеціальності, на яку він вступає.

 

Відповідність секцій спеціальностям підготовки визначається згідно з Переліком, додаток 8 до Правил прийому до НаУКМА у 2017 році.

 

3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (відділення) НаУКМА, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього самого вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до Правил прийому до НАУКМА, нараховується до 10 балів за результатами підсумкової атестації.

 

Це положення поширюється на підготовчі курси НаУКМА, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. Кількість додаткових балів обчислюється за результатами підсумкової атестації (мінімум 2-3 предмети за вибором вступника). 

Бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

 

 

Гуртожиток

Для вступників та студентів, які потребують поселення у гуртожиток, надаються місця за їх наявності. НаУКМА має чотири гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам, площею 6,5 кв.м. на одну особу. У 2017-2018 навчальному році оплата проживання становила 440 грн на місяць. 

 

Оформлення поселення  в гуртожиток відбуватиметься 29 – 31 серпня ц.р. (з 9-00 до 18-00) за адресою: Київ, вул. Іллінська, 9  Культурно-мистецький центр НаУКМА, 1 поверх (там, де була Приймальна комісія). 

 

Детальніше

 

 

 

Військова кафедра

Навчання платне, триває 2 роки. Запис на 2 курсі, вчитися на 3 та 4 курсах (розклад складається з врахуванням навчання на військовій кафедрі).

 

Подав заяву, що далі? Алгоритм дій вступника на бакалаврат у 2017 році

 

Якщо хочете змінити спеціальність: переведення та перевступ

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна