• Дні науки 2016
 • Конкурс Western NIS Enterprise Fund
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2017 році

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Докторантура

Спеціальності

У відповідності до нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (Постанова КМУ № 266 від 23.03.2016 р.) Вчена рада НаУКМА Ухвалою Вченої ради НаУКМА (Протокол №12, засідання 60, п.13) від 29 вересня 2016 р. була відкрита докторантура за 11 спеціальностями:

 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

 

Спеціальність:

 

 • 032 Історія та археологія
 • 033 Філософія
 • 034 Культурологія
 • 035 Філологія (спеціалізація: «Українська мова»)
 • 035 Філологія (спеціалізація: «Теорія, історія     літератури та компаративістика»)

     

 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

 

 • 051 Економіка, 
 • 052 Політологія, 
 • 054 Соціологія

 

Галузь знань: 09 Біологія

 

 • Спеціальність: 091 Біологія

 

Галузь знань: 10 Природничі науки

 

 • Спеціальність: 102 Хімія

 

Галузь знань: 11 Математика та статистика

 

 • Спеціальність: 113 Прикладна математика
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна