Кафедра маркетингу та управління бізнесом

Загальна інформація

Місія та досягнення

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Завідувач —
Пічик Катерина Валеріївна 
кандидат економічних наук, доцент
корпус 6, кімната 308,
(044) 425 77 87
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист –
Гурова Наталія Володимирівна

корпус 6, кімната 309,
(044) 425 77 87

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,ua

Основним структурним підрозділом, що забезпечує організацію підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030507 “Маркетинг”, є кафедра маркетингу та управління бізнесом факультету економічних наук НаУКМА.

Кафедру як самостійний підрозділ було створено в березні 2005 року на основі напрацьованих викладачами навчальних курсів та здобутого практичного досвіду (надання консалтингових послуг, проведення бізнес-семінарів, розробка і супровід бізнес-проектів) у сферах: маркетинг, менеджмент, експертна оцінка бізнесу, нерухомості та інвестицій, управління персоналом, управління проектами. З моменту створення кафедра мала назву “кафедра управління та підприємництва” і за характером діяльності відповідала концепції допоміжного підрозділу в складі факультету.

Кафедра маркетингу та управління бізнесом сприяє максимальній реалізації стратегії НаУКМА — трансформації навчально-наукового вищого навчального закладу в науково-навчальний. Значну увагу кафедра приділяє саме науково-дослідній роботі, результати якої, завдяки проектно-орієнтованому підходу, відразу дістають широке практичне застосування.

На кафедрі формується наукова школа “Поведінка споживача”, яка підкріплюється маґістерською програмою. З 2007 року професорсько-викладацький склад кафедри розпочав діяльність, яка дозволить готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Маґістр” зі спеціальністю “Економічна теорія” та спеціалізацією “Поведінка споживача”. В межах цієї спеціалізації викладачі кафедри підготували низку новітніх курсів маркетингового спрямування.

Згідно наукової теми кафедри — “Системний підхід до формування ефективної маркетингової стратегії організації” (011U005449) — триває публікація наукових статей, навчально-методичних посібників та участь у комунікативних заходах для оприлюднення та обговорення пропозицій щодо вдосконалення механізму управління організацією та напрацювання ефективніших управлінських рішень у сучасних умовах ринкового середовища.

В межах проекту кафедри — “Поведінка споживачів в системі управління розвитком організацій” — проходить науково-дослідна, науково-навчальна та науково-організаційна робота, видавнича діяльність.

Кафедра маркетингу та управління бізнесом — серед організаторів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Теорія і практика підприємницької діяльності” (Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського), на якій очолює секції “Вплив споживачів на діяльність організацій” та “Управління розвитком організацій в ринкових умовах”.

Кафедра орієнтована на розвиток відносин із зарубіжними вищими навчальними закладами та іншими організаціями з метою вивчення і використання міжнародного досвіду підготовки фахівців з маркетингу. Так, налагоджено зв’язки з Норвезькою школою управління (Осло), Національною асоціацією інженерів Індії (Нью-Делі), Естонською школою бізнесу (Таллінн), Латвійським інститутом менеджменту інформаційних систем (Рига), Гродненським державним університетом ім. Янки Купали (Білорусь), Економічним університетом Варни (Болгарія), Університетом економіки в Братиславі (Словацька республіка).

 

Кафедра фінансів

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Завідувач
Ірина Григорівна Лук’яненко,
доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

корпус 6, кім. 410
(044) 425 60 42, 425 77 37 (факс)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст
Наталія Анатоліївна Донкоглова

6 корпус, кім. 409,
(044) 425 60 42
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спецаліст
Анна Олександрівна Кравчук

6 корпус, кім. 409,
(044) 425 60 42
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра фінансів 2001 року ліцензована МОН України для здійснення підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво”, спеціальність “Фінанси і кредит”, а 2006 року — для забезпечення логічного поєднання безперервності, ступеневості освіти при формуванні не тільки фахівця даної спеціальності, а й особистості, яка мотивована до навчання, ліцензовано маґістерську програму за спеціальністю “Фінанси”. Навчання проходить згідно з нормативними документами, зміст навчання відповідає вітчизняним освітнім стандартам і методології фінансового менеджменту країн Заходу. Основне завдання кафедри — підготувати фінансистів-аналітиків, надати їм сучасні знання та практичні вміння, потрібні для роботи та визначні на ринку праці.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які активно поєднують навчальну роботу з науковою, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Підтримка процесу навчання на високому рівні, відбувається за рахунок активного впровадження новітніх навчальних технологій, поєднання теоретичної бази з практичним досвідом викладачів, що є можливим лише при залученні до своєї роботи провідних вітчизняних та західних викладачів, встановленні наукових контактів з університетами далекого та близького зарубіжжя. Для викладання професійно-орієнтованих курсів на програмі “Фінанси” запрошуються фахівці-практики, які поєднують навчальну, наукову роботи з практичною діяльністю, що надає студентам унікальну можливість отримання не тільки теоретичних знань, а й знань набутих за допомогою практичного досвіду.

Одним з головних пріоритетів роботи є поєднання навчального процесу із науковою роботою. Викладачі, які працюють на спеціальності “Фінанси” є не тільки авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, а й керівниками та учасниками розробок наукових проектів та ґрантів. У 2002 році на кафедрі відкрито Лабораторію фінансово-економічних досліджень. Основні завдання Лабораторії — поєднати наукові дослідження з освітньою діяльністю в галузі фінансів та залучити до виконання наукових проектів студентів та аспірантів кафедри. З 2005 року започатковано проведення кафедрою щорічної конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців.

2006 року відбувся перший випуск бакалаврів за спеціальністю “Фінанси”. Випускники готові до роботи в різних сферах і напрямах економічної діяльності.

 

Загальна інформація

 

Декан факультету
Гуменна Олександра Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент
корпус 6, кімната 406
(044) 425 60 42, 425 77 37 (факс)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Праці декана Гуменної О. В.

 

 

Заступник декана
Глущенко Світлана Василівна
корпус 6, кімната 408
(044) 425-60-42, 425-77-37
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Спеціалісти
Цілик Наталія Миколаївна

Клокун Зоя Сергіївна

Ісаєнко Анна Михайлівна

6 корпус, кімн. 407,
(044) 425 77 37 (факс)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 
Створений у серпні 2000 року на основі Департаменту економічних наук НаУКМА, Факультет економічних наук готує фахівців-економістів на програмах освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і спеціаліста, а також має аспірантуру. Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають державним стандартам вищої освіти України, а також сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

Практика підтвердила ефективність навчального процесу на факультеті — його випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних і закордонних ринках праці. Це підтверджують високооплачувані посади в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних агентствах, провідних економічних журналах, науково-дослідних інституціях тощо. Отримані знання дозволяють охочим успішно продовжувати навчання в престижних північноамериканських та європейських університетах.

На факультеті діють програми вищої освіти двох освітньо-кваліфікаційних рівнів та аспірантури:

 • Бакалаврат має професійний напрям "Економіка і підприємництво", спеціальності — "Економічна теорія","Фінанси і кредит" та "Маркетинг" (4 роки навчання);
 • Маґістеріум пропонує три спеціальності: "Економічна теорія", "Фінанси" та "Маркетинг" (2 роки навчання);
 • Аспірантура має спеціальності "Економічна теорія та історія економічної думки", "Математичні методи та інформаційні технології в економіці", "Світове господарство та міжнародні економічні відносини", "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" (3 роки навчання).

До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладачі (30% докторів і 60% кандидатів наук). Більшість із них пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії. Вони адаптують сучасні західні стандарти викладання економічних дисциплін до українських реалій, пропонують авторські курси.

Професори та доценти факультету — автори підручників та навчальних посібників, які посіли провідне місце у вищий економічній освіті України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на програмах факультету.

Для практичної реалізації наданих студентам теоретичних знань на факультеті створені Лабораторія фінансово-економічних досліджень, навчально-дослідницька лабораторія "Іннолаб", креативний маркетинговий центр.

Тут спільні дослідницькі групи студентів, аспірантів та викладачів виконують практичні проекти для підприємств, організацій, органів влади тощо. Одним з нових таких проектів є дослідницько-консалтинговий проект "Export&МSB Studies", що розвивається спільно з Центром Розвитку Інновацій НаУКМА.

Щороку в серії "Наукові записки НаУКМА" виходить журнал "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки", в якому представлено статті працівників і студентів факультету. Видання входить до переліку фахових наукових видань ВАК України, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт.

 

Велику увагу колектив факультету приділяє своїм молодим колегам - першокурсникам. У 2012 році студенти першого курсу бакалаврських програм (фененята) вперше отримають кишеньковий порадник «Пам'ятка першокурсника», над яким протягом 2011-2012 навчального року працювали викладачі, співробітники, студенти, а також випускники факультету. Збірку видано за підтримки випускників факультету Костянтина Пересєдова (віце-президент Клубу випускників ФЕН) та Михайла Оболонського (випускник БП «Економічна теорія», студент 2 р.н. МП «Економічна теорія»). 

Стратегія розвитку ФЕН 2017-2021

 

Стратегія розвитку факультету економічних наук на 2017-2021 рр. розроблена на основі Стратегії розвитку НаУКМА на 2015-2025 рр., затвердженої Конференцією трудового колективу на 28-ій сесії від 31.08.2015 р.

 

Візія (бачення) факультету економічних наук:

 

- це лідер економічної і управлінської освіти в Україні,

- це збалансовано зростаючий науково-освітній підрозділ НаУКМА, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в економічній сфері, управлінців і консультантів, науковців, експертів-аналітиків, викладачів та інших, проводить різнобічні теоретичні і прикладні наукові дослідження та експертні розробки.

 

Місія факультету економічних наук – розвиток інтелектуального, творчого та духовного потенціалу особистості та суспільства в цілому шляхом задоволення постійно зростаючих потреб у якісній вищій економічній освіті в умовах освітніх глобалізаційних процесів.

 

Головна мета: підготовка висококваліфікованих, відповідальних, компетентних, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, які професійно володіють отриманою спеціальністю, здатні до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, з високим рівнем соціальної та професійної мобільності.

 

Для забезпечення високоякісного навчального і наукового процесів потрібно створити та розвивати необхідні умови (фінансові, організаційні, ергономічні тощо) для формування і розвитку на факультеті висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, в межах якого викладачі будуть підвищувати свій професійний досвід і показувати успішні результати в академічній роботі та наукових дослідженнях.

 

Також стратегічною метою факультету є його входження в міжнародний освітньо-науковий простір як потужного центру розвитку економічної освіти та науки згідно найкращих світових еталонів, а також забезпечення гідного місця у всеукраїнських та міжнародних рейтингах ВНЗ.

 

Стратегію розвитку факультету загалом і кафедр зокрема можна сформулювати у середньостроковій перспективі за наступними напрямами:

1. Освітня діяльність

 • удосконалювати та модернізувати навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін, що викладаються на факультеті;
 • створювати і розвивати нові спеціалізації, запроваджувати нові вибіркові курси на базі результатів наукових досліджень викладачів кафедр і потреб сучасного ринку праці;
 • проводити зустрічі випускників з викладачами кафедр з метою виявлення потреб у викладанні нових курсів, або модулів в рамках окремих курсів;
 • запроваджувати сертифікатні програми, в тому числі спільно з компаніями-роботодавцями (наприклад, компанії «Великої Четвірки», «АШАН ГІПЕРМАРКЕТ УКРАЇНА»; L’ORÉAL; Міжнародна асоціація маркетингових ініціатив тощо)
 • залучати до навчального процесу висококваліфіковані викладацькі кадри, які мають професійний досвід і успішні результати в наукових дослідженнях, включаючи іноземців;
 • створювати умови для залучення на довгостроковій основі талановитої наукової молоді, особливо випускників НаУКМА, для роботи на кафедрах ФЕН;
 • підтримувати проходження викладачами спеціалізованих тренінгових програм з підвищення кваліфікації та стажувань з дисциплін кафедр, у тому числі за кордоном;
 • визначати інструменти (способи) матеріального заохочення наукової та методичної діяльності викладачів;
 • впроваджувати в навчальний процес всіх кафедр спеціалізовані комп’ютерні навчальні програми, які розроблені для викладання відповідних дисциплін, як закордонні, так і вітчизняні;
 • з 2017-2018 навчального року ввести по два навчальні курси англійською мовою на кожній кафедрі та заохочувати викладачів щодо збільшення кількості курсів з англійською мовою викладання;
 • вдосконалювати процедурні механізми щодо підвищення відповідальності студентів при написанні письмових, курсових та кваліфікаційних робіт, запобігати плагіату;
 • підтримувати і розвивати діяльність студентських організацій та осередків на факультеті – East-West Business; Enactus; Креативний маркетинговий центр тощо;
 • забезпечувати участь студентів в кейс-чемпіонатах, практичних проектах і практичних конкурсах, що сприяє подальшому працевлаштуванню студентів.

 

2. Наукова діяльність

 • продовжувати роботу з укладання договорів щодо виконання спільної науково-дослідної та навчальної роботи з українськими та іноземними університетами чи їхніми підрозділами, а також науковими установами та аналітичними центрами;
 • розвивати і підтримувати роботу діючих на факультеті наукових лабораторій та центрів;
 • створювати умови для формування міні дослідницьких груп, де об’єднується наукова робота викладачів, аспірантів і студентів для вирішення реальних практичних проблем підприємств та організацій в рамках реалізації «Трикутника знань»: університети – бізнес – інновації;
 • заохочувати участь викладачів, аспірантів і студентів у роботі престижних вітчизняних та міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, шкіл тощо, створивши для цього спеціальний фінансовий фонд;
 • проводити роботу щодо допомоги і матеріального стимулювання викладачів і аспірантів готувати наукові статті для публікації в наукових журналах, зокрема тих, що індексуються в Scopus та WoS;
 • просувати існуюче наукове видання «Наукові записки: Серія «Економіка» у провідні наукометричні бази;
 • розвивати докторські програми факультету.

 

3. Міжнародна діяльність

 • розвивати спільні наукові школи з іноземними університетами та інституціями;
 • продовжувати роботу щодо отримання дослідницьких та інституційних грантів (разом із іноземними партнерами) в рамках міжнародних програм співробітництва;
 • проводити роботу у напрямі пошуку партнерів серед європейських університетів для запровадження спільних навчальних програм;
 • забезпечувати можливість для іноземних студентів та викладачів навчатися/стажуватися на факультеті;
 • розвивати програми міжнародної академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів.

 

Одним зі стратегічних завдань ФЕН також є розвиток мережі випускників і підтримка тісних зв’язків з ними та подальша співпраця у різних напрямах, зокрема:

 • сприяння у проходженні практики нашими студентами в компаніях, де працюють наші випускники;
 • допомога у подальшому працевлаштуванні наших студентів;
 • проведення регулярних зустрічей та майстер-класів випускниками факультету, передача досвіду;
 • проведення спільних наукових заходів (круглих столів, конференцій, семінарів з випускниками-практиками)

Навчальні підрозділи

Наукова співпраця

Досягнення

Напрями наукових досліджень

Партнери

Контакти

Кафедра економічної теорії

Загальна інформація

Професорсько-викладацький склад

Анотації курсів

Публікації

Завідувач 
Юрій Миколайович Бажал 
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України  

корпус 6, кімната 403 
(044) 425 60 42 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист 
Ніна Василівна Колосова

корпус 6, кімната 208 
(044) 425 60 42 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра економічної теорії працює від початку відродження Києво-Могилянської академії і забезпечувала підготовку фахівців бакалаврського та магістерського освітньо-кваліфікаційних рівнів акредитації зі спеціальності «Економічна теорія», яка з 2016 року трансформується у спеціальність «Економіка».

Кафедра має аспірантуру. Випускники здобули високу професійну репутацію в країні та за кордоном, що обумовлює зростаючий престижний попит на них, а також високі вступні конкурси сильних абітурієнтів. Навчальний процес здійснюється згідно із затвердженою освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності для фахівця, здатного виконувати професійну роботу на первинних посадах економіста, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового співробітника (економіка).

Особливістю програм кафедри є орієнтація на англо-американську модель університетської освіти: поєднання навчання з науковою діяльністю та опанування сучасних теоретичних знань як основи формування креативних аналітиків широкого профілю. Кафедра активно інтегрується в європейський освітній простір, окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

 

Маґістерську програму кафедри побудовано за зразком модерного європейського «сендвічевого» формату з прикладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами практики.

Спеціалізації магістерської програми: «Інноваційна стратегія», «Економічна політика», «Поведінка споживача» (виконання спеціалізацій залежить також від набору студентів). Термін навчання – 2 роки. Програма відповідає сучасним стандартам, як Міністерства освіти і науки України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу.

Студент програми має право комбінувати обраний навчальний цикл спеціалізації (major) з іншими вибірковими курсами (minor), готує та захищає маґістерську кваліфікаційну роботу (диплом).

Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.

 

Викладацький склад кафедри – це знані й авторитетні українські вчені, які є авторами підручників і навчальних посібників, що посідають провідне місце у вищій економічній освіті країни. Більшість викладачів програми проходили навчання та стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Інституті економічного розвитку Світового банку, тренінгових програмах Міжнародного валютного фонду, в Стенфордському, Гарвардському, Мічиганському та Джорджа Вашинґтона університетах США, а також у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія), університетах Великої Британії, Нідерландів та ін. На кафедрі працює 10 докторів наук, 90% викладачів кафедри мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук, а також наукові звання професора чи доцента.

 

 

 

more

 

 

Дочірні категорії

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна