Про нас

Історія і сьогодення

Веб-сайт       http://philosophy.ukma.edu.ua/

 

  Завідувач -
Менжулін Вадим Ігорович,
доктор філософських наук, професор
Корпус 1, кімната 314.
(044) 425 60 11
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Офісні години: 

вівторок - 13:00 - 15:00
четвер - 13:00 - 15:00

 

Провідний спеціаліст -

Сідько Тетяна Володимирівна

Корпус 1, кімната 327 

телефон: (044) 425 60 11

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Старший лаборант -

Павелко Ольга Миколаївна

телефон: (044) 425 60 11

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедру філософії та релігієзнавства НаУКМА було створено у 1992 р. з метою забезпечення підготовки бакалаврів і маґістрів за напрямом та спеціальністю «Філософія», а також викладання філософських і релігієзнавчих дисциплін для студентів НаУКМА всіх напрямів і спеціальностей. Вагома роль у становленні кафедри належала її фундатору й очільнику в 1992–2000 рр., доктору філософських наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Вілену Сергійовичу Горському (1931–2007). У 2000–2007 рр. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА розвивалася під керівництвом кандидата філософських наук, доцента Валентина Івановича Гусєва. З червня 2007 р. кафедру очолювала доктор філософських наук, професор Марина Леонідівна Ткачук, з вересня 2015 року - доктор філософських наук, професор Вадим Ігорович Менжулін.

 

Основним напрямом освітньої діяльності кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА є розробка і реалізація бакалаврської програми за напрямом 6.020301 «Філософія» та маґістерської програми за спеціальністю 8.02030101 «Філософія». Модель філософської освіти, запроваджена й успішно апробована кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА, передбачає поєднання гуманітарної, природничо-наукової та професійної складових і застосування в навчальному процесі результатів новітніх наукових студій. Фахова філософська підготовка здійснюється з урахуванням кращого досвіду вітчизняних та іноземних інституцій. Переконливим свідченням високої якості професійної підготовки випускників-філософів НаУКМА є наявність у їх складі трьох докторів і понад тридцяти кандидатів наук. Успішна реалізація вихованців кафедри здійснюється не лише у викладацькій й дослідницькій роботі за фахом, а й у виконанні організаційних, видавничих, управлінських, експертно-консультативних, проектувально-аналітичних функцій у різноманітних наукових та освітніх інституціях, фондах, громадських організаціях, видавництвах тощо.

 

Запорукою ефективності підготовки бакалаврів і магістрів філософії у НаУКМА є потужний кадровий склад кафедри. Від початку історії кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА участь у її діяльності брали і беруть провідні вітчизняні й зарубіжні науковці.

У різні роки з лекційними курсами в НАУКМА виступали професори Поль Рікер (Франція, «Політика та етика»), Тарас Закидальський (Канада, «Аналітична філософія»), Роланд Піч (Німеччина, «Середньовічна філософія»), Алан Ватт (Великобританія, «Британський емпіризм», «Французький структуралізм», «Філософія Ніцше»), Ельжбета Матиня (США, «Історія ідей»), Олександр Онофрійчук (Канада, «Релігії світу»), Хозе Казанова (США, «Соціологія релігії»), Джеймс Янг (США, «Християнство і релігії світу»), Андрій Накорчевський (Японія, «Релігійні течії Японії»), Говард Біддульф (США, «Світові релігії»), Світлана Кобець (Канада, «Аскетичний імператив у християнській культурі»), Світлана Вишневська (Польща, «Історико-критичні методи біблійної екзегези»), Хенрик Зімонь (Польща, «Африканські релігійні традиції»), Мірко Вішке (Німеччина, «Актуальні проблеми історико-філософського пізнання»). Упродовж багатьох років викладачами кафедри були такі відомі українські філософи, як академік НАН України Мирослав Володимирович Попович (курс «Критичне мислення»), професори Сергій Борисович Кримський («Філософія»), Анатолій Миколайович Колодний («Релігієзнавство»), Ада Корніївна Бичко («Історія української філософії»), Тамара Іванівна Ящук («Філософія історії», «Соціальна філософія», «Філософія господарства»). Нині у складі кафедри філософії на релігієзнавства НаУКМА працює 15 докторів і 17 кандидатів наук, з-поміж яких – провідні українські науковці в різних галузях філософського знання.

 

За роки свого існування кафедра здобула авторитет не лише освітнього, а й наукового осередку, в якому сформувалась потужна історико-філософська школа. Викладачі та аспіранти кафедри беруть систематичну участь у виконанні дослідницьких проектів, виступають із численними публікаціями; видають два фахові збірники наукових праць – «Наукові записки НаУКМА. Сер. Філософія та релігієзнавство» (з 1996 р.) та «Маґістеріум: Історико-філософські студії» (з 1998 р.); проводять наукові заходи всеукраїнського та міжнародного рівня.

 

Кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА здійснює багаторічне наукове співробітництво з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Українським філософським фондом, Інститутом філософії Жешувського університету (Польща). З 2009 р. кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА є членом Міжнародної міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО «Культура миру через комунікацію» на засадах мережевого співробітництва за Програмою ЮНЕСКО «UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО».

 

Одним із вагомих напрямів діяльності кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (за спеціальностями 09.00.05 – історія філософії; 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури; 09.00.03 – естетика) та докторантурі (за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії). Упродовж останніх десяти років на кафедрі філософії та релігієзнавства НаУКМА виконано 5 докторських і 18 кандидатських дисертацій. У 2009 р. кафедра філософії та релігієзнавства спільно з кафедрою літератури та іноземних мов НаУКМА розробила і запроваджує міждисциплінарну PhD-програму «Філософія і література».

 

Викладачі

menzhulin

 

Менжулін

Вадим Ігорович

завідувач кафедри,

доктор філософських наук,

професор

vadim. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

bogachov

 

Богачов

Андрій Леонідович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

bondarevska

 

Бондаревська

Ірина Андріївна

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

golovawenko

 

Головащенко

Сергій Іванович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

gomilko

 

Гомілко

Ольга Євгенівна

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

gusev

 

Гусєв

Валентин Іванович

кандидат філософських наук,

доцент

 

yermolenko

 

Єрмоленко

Анатолій Миколайович

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

zavgorodniy

 

Завгородній

Юрій Юрійович

доктор філософських наук,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

yosypenko

 

Йосипенко

Сергій Львович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

kapranov

 

Капранов

Сергій Віталійович

кандидат філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

kebuladze

 

Кебуладзе

Вахтанг Іванович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 kozlovskyi

 

Козловський

Віктор Петрович

кандидат філософских наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

koltsov

 

Кольцов

Михайло Олександрович

кандидат філософських наук,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 komaha

 

Комаха

Лариса Григорівна,

кандидат філософських наук,

доцент

 

Котусенко В.В. 

Котусенко

Віктор Володимирович

кандидат філософських наук,

доцент

 

 

 

lysyi

 

Лисий

Іван Якович

кандидат філософських наук,

доцент

 

liutiy

 

Лютий

Тарас Володимирович

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Макух Ю.Ю. 

 

Макух

Юрій Юрійович

асистент

 

minakov

 

Мінаков

Михайло Анатолійович

доктор філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Павелко

Ольга Миколаївна

старший лаборант

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

pastuwenko

 

Пастушенко

Людмила Андріївна

кандидат філософських наук,

доцент

Петруньок Н.І.

 

Петруньок

Надія Іванівна

асистент

 

poliwyk

 

Поліщук

Ніна Павлівна

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

proleev

 

Пролеєв

Сергій Вікторович

доктор філософських наук,

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Рогожа М.М. 

Рогожа

Марія Михайлівна,

доктор філософських наук,

професор

 

sarapin

 

Сарапін

Олександр Васильович 

кандидат філософських наук,

доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

svatko

 

Сватко

Юрій Іванович

доктор філологічних наук,

професор

 

 

Сідько

Тетяна Володимирівна

провідний спеціаліст

tycholaz

 

Тихолаз

Анатолій Георгійович

доктор габілітований,

кандидат філософских наук,

доцент

 


 

Ткачук

Марина Леонідівна

доктор філософських наук,

професор

phylypovych

 

Филипович

Людмила Олександрівна

доктор філософських наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

yurinets

 

Юринець

Ярина Ігорівна

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікацї

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

 

Авторські та колективні монографії

 • Козловський В. П. Кантова антропологія : джерела, констеляції, моделі : монографія / Віктор Козловський ; [рец. Ткачук М. Л.]. – [Київ : Києво-Могилянська академія, 2014]. – XXIX, 595 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 456 с. –  Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Авт. зазначено на звороті тит. л.
 • Лисий І. Я. Отяммося ! : вибрані есеї та публіцистика / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 259 с. : портр.
 • Лисий І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії : сім наближень до теми / Іван Лисий. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 179 с. - Включ. бібліогр.

Підручники, навчальні посібники

 • Навчально-методичний посібник з курсу "Історико-філософська біографістика" / [уклад. Менжулін Вадим Ігорович ; рец.: Ткачук М. Л., Кебуладзе В. І.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т гуманіт. наук, Каф. філософії та релігієзнавства. - К. : [б. в.], 2013. - 45 с. - Включ. бібліогр.

Публікації /статті

2015

У виданнях НаУКМА

 • Бондаревська І. А. Темпоральність прекрасного / Бондаревська І. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 3-8.
 • Golovashchenko S.Biblical Studies at the Kyiv Theological Academy (19th early 20th Centuries) : The Results and Prospects of the Research / Sergiy Golovashchenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. 11-30.
 • Головащенко С. І. Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст. : інституційні структури та персональні дослідницькі практики / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 82-90.
 • Гусєв В. І. Метафізика І. Ньютона / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 44-52.
 • Козловський В. П. Концептуальні моделі як методологічний прийом дослідження Кантової антропології / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 52-59.
 • Лисий І. Я. Ідеологія непевності : (до постановки проблеми) / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 8-16.
 • Лютий Т. В. Два "Невчасні міркування" Ніцше : проблеми історії та музичної культури / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 60-65.
 • Макух Ю. Ю.  "Сітчаста" модель Ларрі Лаудана : спроба раціональної реінтерпретації парадигмальних зсувів / Макух Ю. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 76-81.
 • Менжулін В. І. Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики : (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА) / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 31-38.
 • Петруньок Н. І. Після постпозитивізму : філософська спадщина Пола Феєрабенда в дзеркалі критики / Петруньок Н. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 167 : Філософія та релігієзнавство. - С. 70-75.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Головащенко С. І. Дослідження й тлумачення пророчих книг Біблії на київських теренах : в очікуванні повернення традиції : рец. на: Фаст Г., прот. Толкование на книгу пророка Аввакума, или опыт библейской теодицеи. - Київ : Богуславкнига, 2014. - 400 с. / Головащенко С. І. // Труди Київської Духовної Академії. - 2015. - № 22. - С. 314-319.
 • Круглий стіл "Філософської думки" / Анатолій Єрмоленко, Володимир Климчук, ... Віктор Козловський [та ін.] // Філософська думка. - 2015. - № 1 : Війна і суспільство. - С. 6-60.
 • Козловський В. П. Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина : Кантові візії / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. - № 2 : Актуальність Канта. - С. 21-38.
 • Козловський В. П. ""Київська школа" перекодувала радянський догматичний марксизм-ленінізм" / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. - № 3 : Київське філософське коло ХХ сторіччя. - С. 24-29.
 • Козловський В. П. Чи рухає ресентимент історію? / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. - № 4 : Якого кольору ХХІ століття?. - С. 38-51.
 • Лисий І. Я.  Проблемність національно-культурної ідентифікації української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae) / Іван Лисий // Sententiae. - 2015. - № 1. - С. 165-172.
 • Лисий І. Я.  Чому тільки аналітика? / Іван Лисий // Sententiae. - 2015. - № 2. - С. 166-176.
 • Лютий Т. В. Книжкові відзнаки року / Тарас Лютий // Філософська думка. - 2015. - № 6 : Філософські події - 2015. - С. 53-56.
 • Менжулін В. І. Історико-фiлософськi студiї в НаУКМА : актуальнi методологiчнi питання / В. І. Менжулін // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. - Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ", 2015. - Вип. 16. – С. 73-86.
 • Круглий стіл Кантівського товариства "Чи можлива історія філософії на засадах трансценденталізму? Пам’яті Рьода" / В. Терлецький, М. Мінаков, О. Хома, В. Кебуладзе // Філософська думка. - 2015. - № 2 : Актуальність Канта. - С. 6-14.
 • Мінаков М. А.  Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва / Михайло Мінаков // Філософська думка. - 2015. - № 3 : Київське філософське коло ХХ сторіччя. - С. 33-34.
 • Мінаков М. А.  Подія первинного досвіду і філософія. Метатеорія досвіду в Канта і Квайна / Михайло Мінаков // Sententiae. - 2015. - № 2. - С. 64-74.

В інших виданнях України

 • Бондаревська І. А. Естетичне судження versus культурні цінності (два варіанти рецепції спільного) / Бондаревська Ірина Андріївна // Культурологічний альманах. - Вінниця : Ніланд-ЛТД, 2015. - Вип. 1 : Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості. - С. 3-6.
 • Лютий Т. В. Людинознавчі концепції сучасності : від еволюціонізму до історичної антропології / Тарас Лютий // Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries of reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - С. 79-83.
 • Макух Ю. Ю.  Моделі пояснення росту наукового знання у філософії постпозитивізму: тематичні інваріанти / Ю. Ю. Макух // Наукова конференція «Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства», 2 липня 2015 р. : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський та ін.]. - [Київ : КНУ ім. Шевченка, 2015]. - С. 118-119.
 • Макух Ю. Ю.  «Сітчаста» модель Ларрі Лаудана. Раціоналізм vs реалізм / Юрій Макух // Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries of reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - С. 43-45.
 • Петруньок Н. І.  «Допустимо що?» : ідеї Пола Феєрабенда в контексті аксіологізації філософії науки / Надія Петруньок // Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries of reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - С. 40-43.
 • Петруньок Н. І.  Постать та спадщина Пола Феєрабенда у дискусіях щодо релятивізації наукового знання / Н. І. Петруньок // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р. : матеріали доповідей та виступів / [редкол.: А. Є. Конверський та ін.]. - Київ : Київський університет, 2015. - Ч. 6. - С. 42-44.
 • Сватко Ю. І. Наприкінці Світу Людини: духовність, цінності, компетенція, освіта / Ю. І. Сватко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. : за матеріалами VІ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Духовно-культурні цінності виховання людини» (27 травня 2015 р.) / Мін-во освіти і науки України [та ін.]. - Сєвєродонецьк : [вид-во СНУ ім. В. Даля], 2015. - Вип. 3. - С. 174-196.

В іноземних виданнях

 • Головащенко С. І. Біблейскія штудыі ў Кіеўскай духоўнай акадэміі ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя: вынікі і перспектывы даследавання / Галавашчанка С. І. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е : Педагогические науки. Философия. - 2015. - № 7. - С. 77-85.
 • Менжулин В. И. Глава 4. История философии как философия / Вадим Менжулин // Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - С. 119-171.
 • Minakov M.Conflict in Eastern Europe : From War to Stable Peace / Mikhail Minakov // Kennan Cable / Wilson Center - 2015. - № 11 (August). - P. 1-4.

Інше

 • Головащенко С. І.Біблієзнавство в Київській духовній академії (XIX - початок XX ст.) : становлення і розвиток : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук / Сергій Іванович Головащенко ; [наук. консультант. Ткачук Марина Леонідівна] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2015. - 33 с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Філософія : нове покоління : тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції = Philosophy : the new generation : 10th Interdisciplinary Student's Conference : summaries od reports, 21-22 травня 2015, Київ / [упоряд.: О. Саковська, Ю. Макух ; рец.: Ткачук М. Л., Гомілко О. Є.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2015. - 82, [6] с. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Политики знания и научные сообщества / Вахтанг Кебуладзе, ... Вадим Менжулин, Татьяна Огаркова [та ін.] ; [рец. М. Минаков]. - Вильнюс : Европейский гуманитарный университет, 2015. - 208, [2] с.
 • Трач Н.  "Разом - сила!" : риторика українського спротиву : соціолінгвістичні есеї / Надія Трач ; [рец.: Л. Масенко, М. Мінаков]. - Київ : Кліо, 2015. - 141, [1] с., [8] л. іл. : іл., портр. -  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Rojansky M. Ukrainian leaders, under siege from Russian and separatist forces, resist constructive criticism [Електронний ресурс] / Matthew Rojansky and Mykhailo Minakov // YaleGlobal online / MacMillan Center. - Електронні дані. - 2015. - 23 June. - Режим доступу: World Wide Web. - http://yaleglobal.yale.edu/content/new-ukrainian-exceptionalism (дата перегляду 01.06.2016). - Назва з екрана.
 • Minakov Letter from Kiev [Електронний ресурс] / Mikhail Minakov // Carnegie Europe. - Електронні дані. - 2015. - 06 November. - Режим доступу: World Wide Web. - http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=61893 (дата перегляду 01.06.2016). - Назва з екрана.

2014

У виданнях НаУКМА

 • Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.) : деякі понятійно-термінологічні питання дослідження / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 84-88.
 • Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект дослідження / Головащенко С. І. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
 • Гусєв В. І. У пошуках фундаментальної теорії свідомості: критичні нотатки до книги Девіда Чалмерса / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 3-10.
 • Козловський В. П. Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 54-59.
 • Козловський В. П. Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій / Козловський В. П. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 25-34.
 • Кольцов М. О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона / Кольцов М. О. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24.
 • Лисий І. Я. Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау / Лисий І. Я. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 11-17.
 • Лютий Т. В. Модифікації ідентичності в українській масовій культурі (випадок впливу мас-медій) / Тарас Лютий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 395-419.
 • Лисий І. Я. Концепт національної ідентичності в дослідженнях культури / Іван Лисий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 40-52.
 • Лисий І. Я. Національна філософія як проблема / Іван Лисий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 309-325.
 • Лисий І. Я. Ще раз про національну ідентифікацію філософії / Іван Лисий // Tertium non datur : проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст. : колективна монографія / [В. Агеєва, Л. Криворучка, С. Іванюк, В. Моренець, І. Лисий, В. Панченко, Р. Семків, Л. Лебедівна, Т. Лютий та ін. ; редкол. : Моренець В. П., Агеєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Масенко Л. Т., Наливайко Д. С., Панченко В. Є., Шалагінов Б. Б. ; наук. ред. та упоряд., передм. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 366-383.
 • Лютий Т. В. Два "невчасні міркування" Ніцше: проблеми культурної ідентичності / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 60-66.
 • Лютий Т. В. "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі / Лютий Т. В. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 35-42.
 • Мінаков М. А. Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану / Мінаков М. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-53.
 • Пастушенко Л. А. Вихованець Київської духовної академії Микола Стеллецький: сторінками біографії та творчості / Пастушенко Л. А. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 68-80.
 • Сватко Ю. І. Міф про кредит, або Вправа з прикладної філософії / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 34-45.
 • Сватко Ю. І. Народження риторики з духу філософії, або Деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" / Сватко Ю. І. // Магістеріум. – 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15.
 • Сватко Ю. І. Рівні конфлікту та рівні обману, або Справа про «інформаційний маскарад» (студії з практичного майданознавства) / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 3-16.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бондаревська І. А. Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті / Ірина Бондаревська // Філософська думка. – 2014. – № 6 : Ідеології Майдану. – С. 46-61.
 • Круглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка / Людмила Шашкова, Сергій Секундант, ... Віктор Козловський [та ін.] // Філософська думка. – 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 7-23. –  Учасники круглого столу: Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський.
 • Козловський В. П. Декілька слів про соціальну філософію та особливості її університетського викладання : [виступ на круглому столі] / Віктор Козловський // Філософська думка. – 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 18-23. –  Учасники круглого столу: Л. Шашкова, С. Секундант, М. Симчич, В. Бугров, В. Козловський.
 • Інтелектуали у сучасному світі : український контекст : круглий стіл / Іван Лисий, Євген Головаха, Анатолій Єрмоленко [та ін.] // Філософська думка. – 2014. – № 2 : Інтеліґенція/інтелектуали: українська ситуація. – С. 52–68. – Учасники круглого столу: І. Лисий, Є. Головаха, А. Єрмоленко, І. Сікора, Л. Шашкова, Т. Гардашук, М. Гамкало.
 • Лисий І. Я. Українська філософія – феномен чи фантом? / Іван Лисий // Мандрівець. – 2014. – № 4. – С. 4-10.
 • Лисий І. Я. Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття. – Івано-Франківськ, 2011 : [рецензія] / Іван Лисий // Мандрівець. – 2014. – № 1. – С. 75-78.
 • Лисий І. Я. "Українські інтелектуали" – чи не оксюморон? : [матеріали круглого столу] / Іван Лисий // Філософська думка. – 2014. – № 2 : Інтеліґенція/інтелектуали: українська ситуація. – С. 52-55. –  Учасники круглого столу: І. Лисий, Є. Головаха, А. Єрмоленко, І. Сікора, Л. Шашкова, Т. Гардашук, М. Гамкало.

В інших виданнях України

 • Лютий Т. В. Шлях парадоксів і симбіозів: реформування життя як оволодіння мистецтвом жити / Тарас Лютий // Шлях за майбутнє людства / Едгар Морен ; пер. з фр. Євгена Марічева ; [вступ. ст. Т. Лютий]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 7-12.
 • Лютий Т. В. Ніцше і Самотність : до 170-річчя від дня народження філософа / Тарас Лютий // Український Тиждень. – 2014. – № 46. – С. 40-42.
 • Лютий Т. В. Міфи Майдану / Тарас Лютий // #Euromaidan : History in the Making / [упоряд.: Гліб Гусєв та ін.]. – [Київ : Основи, 2014]. – С. 34-63 : фот. – Текст укр., англ. мовами.
 • Лютий Т. В. Розділ п’ятий. Трансформація європейських гуманістичних ідеалів у контексті визначення перспектив філософської антропології / [Т. В. Лютий] // Антропокультурні чинники європейського вибору України / [Є. І. Андрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк... Т. В. Лютий... та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – С. 156-193.
 • Мінаков М. А. "Є дві базові моделі держави – яка створює проблеми і яка їх розв’язує. Україна належить до першого типу" : [інтерв’ю з доц. каф. філософії та релігієзнавства НаУКМА Михайлом Мінаковим] / Інна Івершень, Романія Горбач // Країна. – 2014. – № 42. – С. 28-31.
 • Ткачук М. Л. Києво-Могилянська академія в історії філософської освіти / Марина Ткачук // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 32-41.

В іноземних виданнях

 • Головащенко С. И. Богословский и научный дискурсы в библейских исследованиях Киевской духовной академии ХІХ – начала ХХ вв. / С. И. Головащенко // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2014. – Т. 15, вып. 1. – С. 57-66.
 • Минаков М. А. Сотрудничество и конкуренция между организациями гражданского общества, правящими элитами и олигархами после Майдана 2013–2014 гг. / Михаил Минаков // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 2. – С. 117-131.
 • Минаков М. А. Трансформации философского образования в Украине в конце ХХ в. (1986-1995 гг.) / Михаил Минаков // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2014. – № 2. – С. 355-416.
 • Минаков М. А. Постсоветская демодернизация: период нового околдования? / Михаил Минаков // Неприкосновенный запас. – 2014. – № 6. – С. 23-36.

Інше

 • Етика. Естетика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Панченко В. І. ; [рец. Бондаревська І. А.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 429 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Козловський В. П. Кантова антропологія : джерела, констеляції, моделі : монографія / Віктор Козловський ; [рец. Ткачук М. Л.]. – [Київ : Києво-Могилянська академія, 2014]. – XXIX, 595 с. : портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Досвід та його інтерпретації : тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління" = Experience and its Interpretations : 9th Interdisciplinary Students' Conference "Philosophy: the New Generation" : Summaries of Reports / упоряд.: Саковська А. Ю., Богачов М.А. ; рец.: Гомілко О. Є., Менжулін В. І. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2014. – 98 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Смаглій К. Зміни творить кожен із нас : соціальне підприємництво та стратегічна філантропія / Катерина Смаглій ; [рец. Т. Семигіна, О. Гончарова, М. Мінаков]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 206 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Вєдров О. Науки про суспільство та соціальний прогрес : епістемологічні та етичні засади соціальних наук з погляду філософії комунікації / Олексій Вєдров ; [рец. Михайло Мінаков та ін.]. – Київ : Стилос, 2014. – 338 с. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • XIII міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза : теорія та методика " : програма і матеріали / [орг. комітет : А. М. Гірник, В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко та ін.] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО "Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [Пульсари], 2014. – 16 с.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Головащенко С. І. Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії : «Особлива думка» професора Володимира Рибінського / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 23-31.
 • Гусєв В. І. Локк і Декарт : порівняльний аналіз теорії знання / Гусєв В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 38-44.
 • Козловський В. П. Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту / Козловський В. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 45-51.
 • Лютий Т. В. «Народження трагедії» Ніцше : контексти, ідеї, впливи / Лютий Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 51-60.
 • Менжулін В. І. Історіографія філософії у контексті філософії досвіду / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 32-38.
 • Пастушенко Л. А. Професор Київської духовної академії Микола Дроздов: віхи життя і творчості / Пастушенко Л. А. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 203-211.
 • Сватко Ю. І. "Кінець прекрасної епохи", або Час зміни "картинки"? / Сватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 3-12.
 • Сватко Ю. І. Конфлікт як предмет знання / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 3-9.
 • Ткачук М. Л. Вихованці і викладачі Київської духовної академії у складі єпископату православних церков / Марина Ткачук // Київська Академія. - К. : Laurus, 2013. - Вип. 11. - С. 161-197.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бондаревська І. А. Історична пам’ять і забування / Ірина Бондаревська // Філософська думка. - 2013. - № 6 : Місця пам’яті. - С. 18-21.
 • Обличчя релігієзнавства в сучасному світі : круглий стіл "Філософської думки" і "Релігієзнавчих нарисів" / К. Антонов, Є. Арінін, С. Головащенко [та ін.] ; підготували О. Муха, Т. Фолієва // Філософська думка. - 2013. - № 3 : Як можливе релігієзнавство сьогодні?. - С. 5-38. - Виступили: К. Антонов, Є. Арінін, С. Головащенко, В. Єленський, С. Карасьова, О. Кисельов, І. Козловський, П. Костилєв, О. Міхельсон, Р. Сафронов, М. Смірнов, О. Степанова, І. Стренскі, О. Тимощук, А. Тюрін, А. Вітгамар.
 • Козловський В. П. Чи можлива політична ідентичність поза культурними відмінностями? / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2013. - № 2 : Леґітимація і насильство. - С. 35-41.
 • Менжулін В. І. Про біографічний аспект історіографії філософії : досвід дослідників з НаУКМА / В. І. Менжулін // Мультиверсум. - 2013. - Вип. 2. - С. 70-79.

В інших виданнях України

 • Головащенко С. І. Про роль "могилянської доби" в становленні й розвитку київського духовно-академічного біблієзнавства / Головащенко С. І. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 100-107.
 • Головащенко С. І. Взгляд на "Жену Лотову" : библейская поэтика и поэтический экзегезис Григория Сковороды / Головащенко С. И. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 18. - С. 103-124.
 • Козловський В. П. Рецепція вольфіанської філософії викладачами Києво-Могилянської академії в другій половині XVIII століття / Козловський В. П. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 132-146.
 • Лисий І. Я. Проблема міжкультурного діалогу в Україні / Лисий І. Я. // Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю "Науковий діалог "Схід-Захід", (12 жовт. 2013 р., м. Бахчисарай, АР Крим) / Придніпров. наук. центр НАН України і Мін-ва освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [наук. ред. Токовенко О. С.]. - Бахчисарай ; Дніпропетровськ : [Інновація], 2013. - Ч. 1. - С. 74-77.
 • Лютий Т. В. Модифікації ідентичності в українській масовій культурі (випадок впливу мас-медій) / Тарас Лютий // Філософсько-антропологічні студії’2013. Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання / НАНУ, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд. Є. І. Андрос]. - К. : Стилос, 2013. - С. 171-187.
 • Лютий Т. В. 100 років української масової та популярної культури: стратегії ідентифікації / Тарас Лютий // Українська культура. - 2013. - № 11. - С. 10-15.
 • Лютий Т. В. До ідеї "культурного плюралізму" / Тарас Лютий // Українська культура. - 2013. - № 4. - С. 18-20.
 • Мінаков М. А. Рамки пострадянської демодернізації / Михайло Мінаков // Критика. - 2013. - Ч. 9-10. - С. 2-3.
 • Ткачук М. Л. "Мені дуже цікаво працювати в цій сфері..." : Вілен Горський як дослідник давньоруського «любомудрія» : [передмова] / Марина Ткачук // Несторівські студії : преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців X Несторівських студій / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. - К. : Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, 2013. - С. 272-275.
 • Ткачук М. Л. "Не постигаю, как я перенес такие труды..." (к 200-летию со дня рождения С. С. Гогоцкого) / Ткачук М. Л. // Труди Київської Духовної Академії. - 2013. - № 19. - С. 173-188.

В іноземних виданнях

 • Головащенко С. И. Апологетический компонент в работах библеистов Киевской духовной академии конца XIX - начала XX в. : (к проблеме сопоставления богословского и научного дискурсов) / С. И. Головащенко // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Богословие. Философия. - М. : [б. в.], 2013. - Вып. 3 (47). - С. 60-74.
 • Головащенко С. И. Библия в свете "популярного дискурса" : киевские поиски и дискуссии конца XIX - начала XX в. / С. И. Головащенко // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. - 2013. - № 5 (1). – С. 254-258.
 • Бурега В. В. Киевская духовная академия / В. В. Бурега, С. И. Головащенко, М. Л. Ткачук // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла. - М. : Церковно-науч. центр "Православ. энцикл.", [2013]. - Т. XXXIII : Киево-Печерская лавра - Кипрская икона Божией Матери. - С. 96-151.

Інше

 • Головащенко С. І. Диспут «Фома Аквинский: pro et contra» - враження зацікавленого очевидця [Електронний ресурс] / Сергій Головащенко // Релігія в Україні. - Електронні дані. - 2013. - 28 січня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://www.religion.in.ua/main/20352-disput-foma-akvinskij-pro-et-contra-vrazhennya-zacikavlenogo-ochevidcya.html (переглянуто 07.02.2014).
 • Головащенко С. І. «Релігієзнавчі нариси» № 3 – нотатки зацікавленого читача [Електронний ресурс] / Сергій Головащенко // Релігійно-інформаційна служба в Україні. - Електронні дані. - 2013. - 6 березня. - Режим доступу: Інтернет. - Назва з екрана. - http://risu.org.ua/ua/index/studios/announcements_of_publications/51517/ (переглянуто 07.02.2014).
 • Проблема обґрунтування та шляхи аргументації : тези восьмої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління", [21-22 березня 2013, Київ / упоряд.: Саковська О. Ю., Грудінін Д. Ю. ; рец.: Гомілко О. Є., Лютий Т. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : НаУКМА, 2013. - 146 с. - Включ. бібліогр. посилання.

 

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна